Vi publicerar IVO:s bedömningsstöd för personlig assistans

Vad krävs för att IVO ska bevilja tillstånd att bedriva personlig assistans? Hur fungerar IVO:s lämplighetsprövning av personer som leder en assistansanordnare?

Omdiskuterad prövningsprocess

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ansvarar för tillsyn och tillståndsprövning inom LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

De senaste åren har tillståndsprövningen inom personlig assistans varit omdiskuterad, samtidigt som många tillstånd avslagits eller återkallats.

Här kan bedömningsstöden laddas ned

Trots att IVO:s tillståndsprövning inom personlig assistans har mycket stor betydelse både för assistansanvändare och -anordnare har IVO inte publicerat hur prövningen går till.

HejaOlika har begärt ut det bedömningsstöd som IVO använder inom personlig assistans, samt det särskilda bedömningsstöd som IVO använder för lämplighetsprövning.

Båda dokumenten är allmän handling, och vi gör det nu möjligt för vem som helst att ladda ned dokumenten från denna sida.

Klicka här för att ladda ned IVO:s bedömningsstöd för lämplighetsprövning.

Klicka här för att ladda ned IVO:s bedömningsstöd för personlig assistans.

LÄS MER:
Detta kräver IVO för att ge tillstånd för personlig assistans

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *