Ja till merkostnadsersättning för tvångsmässig överkonsumtion

Tvångsmässig överkonsumtion kan ge rätt till merkostnadsersättning, enligt en dom i Kammarrätten i Stockholm.

GUIDE: Merkostnadsersättning för barn och vuxna

Avslogs av Försäkringskassan

Försäkringskassan avslog merkostnadsersättning, till en kvinna som har svår tvångsproblematik kopplad till renlighet, men fick bakläxa av kammarrätten i ett utslag den 10 mars 2023 (mål nr 4001-22).

Kammarrätten resonerade att det finns ett samband mellan funktionsnedsättningen och överkonsumtionen.

Vidare är det viktigt att överkonsumtionen inte bidrar till att försämra personens hälsa.

Överkonsumerar oavsett ekonomisk situation

Kvinnan överkonsumerar engångs- och hygienartiklar, oavsett ekonomisk situation. Läkare intygar att överkonsumtionen inte har något skadlig effekt, utan tvärtom att ett ekonomiskt stöd för detta skulle leda till en bättre livssituation och ett bättre mående.

Kostnaderna måste uppgå till minst 13 125 kronor

Kvinnan hade tidigare fått avslag i förvaltningsrätten, men kammarrättens beslut blev nu att Försäkringskassan ska utreda och beräkna merkostnaderna. Om de uppgår till minst 25 procent av prisbasbeloppet (motsvarande 13 125 kronor per år) berättigar de till ersättning, enligt kammarrätten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *