Jag anmäler Stockholm för diskriminering

DEBATTARTIKEL. Jag hindrades från att delta i den stora valdebatten om stadsplanering. Därför anmäler vi Stockholms stad till Diskrimineringsombudsmannen, skriver Jessica Smaaland (Fi).

Hindrades delta i debatt på grund av rullstol

Vilken stad vill du ha? Så löd rubriken på den stora valdebatten om stadsplanering som hölls på Kungsträdgårdens scen förra veckan. Alla vi som sitter i stadsbyggnadsnämnden var inbjudna för att debattera hur framtidens Stockholm ska byggas och utvecklas.

Tyvärr hindrades jag från att delta eftersom att scenen inte är tillgänglig för personer i rullstol. Den lyftplatta som finns är till för prylar och inte för människor. Två meter hög utan vare sig kant eller räcke – det gör den fullständigt livsfarlig för mig att använda. Någon annan lösning gick inte heller att få till. Då scenen ägs och drivs av Stockholms stad lär det ha varit stadsbyggnadsnämnden som en gång i tiden godkänt bygget. Ironin!

Ett hot mot demokratin

Därför valde vi i Feministiskt initiativ att anmäla staden till Diskrimineringsombudsmannen. Att jag som privatperson dagligen utestängs från att delta i samhället är illa nog. Att inte kunna utföra sitt politiska uppdrag på grund av en sådan simpel sak är ett reellt hot mot demokratin. Det är inte konstigt att så få personer med normbrytande funktionalitet engagerar sig politiskt när det de facto är en fysisk omöjlighet att göra det.

Det här är inte första gången, och inte heller det enda exemplet på hur staden har brustit i tillgänglighetsarbetet. Eftersom att jag är politiker i Stockholm har jag den senaste tiden frekvent besökt valstugan på Sergels torg. För att ta mig dit väntar en hinderbana: knölig gatsten, en kabelsamlare som jag med näppe klarar av att ta mig över utan att välta. Sedan får jag välja mellan de nylagda övergångsställena, som efter ett halvår fortfarande inte är avfasade ordentligt, eller omvägen med den nya fina elsparkscykelparkeringen som effektivt blockerar allt bredare än 40 cm. Till sist korsar jag en gata som hade gjort en puckelpist grön av avund – och att dessutom behöva göra det i sprinterfart, eftersom den gröna gubben bara varar i några sekunder.

Stockholm blundar för alla hinder

Stockholm utför idag inte någon aktiv tillsyn över enkelt avhjälpta hinder. De som redovisas lämnas utan åtgärd. Funktionshindersrådens roll i stadsplaneringen går verkligen att diskutera. Vad de har sagt lyfts aldrig. Om ett stadsbyggnadsärende av 100 nämner något som liknar ett funktionshinderperspektiv får man vara glad. Tydligen menar trafikborgarrådet, Daniel Helldén (MP), på allvar att lösningen på den tidigare nämnda elsparkscykelparkeringen är att alla ska ta sig ner för en decimeter hög trottoar till en sommargågata. Som försvinner om ett par veckor!

Återigen blir det tydligt för mig att de som har styrt och styr den här staden exkluderar människor. Eller snarare så existerar vi inte i deras värld, och resultatet är att vi utestängs. Från att delta i det demokratiska samtalet, från arbeten och från bostäder. Har vi riktig tur kan vi på nåder få uppleva staden lite vid sidan av. Kanske konsumera kultur. Kanske se på när den demokratiska processen pågår. Men att själva vara den som producerar kulturen där uppe på scenen. Att faktiskt vara en del av demokratin och föra fram sitt partis ställning i en debatt om stadsplanering, eller något annat, är tydligen inte aktuellt.

Så kan Stockholm bli mer tillgängligt

Därför ställer jag upp för Feministiskt initiativ i Stockholms kommunval. För att lyfta våra livsvillkor och kräva att staden återigen intensifierar arbetet med tillgänglighet för alla. Vi vill bland annat:
• Införa ett funktionshindersperspektiv i alla ärenden
• Göra tillgänglighet till en egen kategori i stadens ”Tyck till”-app för enklare anmälan och bättre statistik
• Åtgärda den låga nivån på uppklarning av enkelt avhjälpta hinder

På söndag kan vi rösta för en funktionsrättvis stad där tillgängligheten genomsyrar alla beslut. För Feministiskt initiativ är det inte bara en prioritering, utan en självklarhet.

Jessica Smaaland (Fi)
Kandidat till Stockholms kommunfullmäktige och ersättare i stadsbyggnadsnämnden