”Jag är inte nöjd förrän alla får bra bemötande”

Är det inte ganska underligt att motsätta sig ett socialpolitiskt arbete bara för att man själv inte drabbats? Så skriver Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL, i ett svar på David Legas debattartikel som kritiserade lanseringen av CP-öl.

Här är Anders Westgerds debattartikel:

I en debattartikel publicerad av Föräldrakraft uttalar sig David Lega om CP-ölet som vi i GIL lanserade på mässan Leva & Fungera i april 2013. Lega är negativt inställd och säger att han ingen gång under drygt 20 år upplevt problem med att delta i krog- och uteliv. Han menar att GIL och CP-ölet skapar tankar hos folk om ett problem som inte finns, att GIL gör det svårare för allmänheten att möta personer med funktionsnedsättningar och att vi skapar ett ”vi och dem”. Lega tycker att det finns andra frågor som är viktigare, som dem om arbete och tillgänglighet.

På GIL har vi valt att ta upp frågan om medmänniskors bemötande av personer med funktionsnedsättningar som ett problem, för att jag och många andra upplever det så.

Kan Lega med säkerhet säga att det inte är bemötande av och fördomar om personer med funktionsnedsättningar som gör att det är så svårt för den här gruppen av samhällsmedborgare att få arbete? Eller att tillgänglighetsfrågan inte skulle vara viktigare, och få större förståelse, om frågan om bemötande fick större fokus?

Att våra medmänniskor lever med föreställningar, om att vi har andra behov och önskemål om hur ett gott liv ser ut, försvårar eller försenar arbetet för tillgänglighet för alla.

Är det inte ganska underligt att motsätta sig ett socialpolitiskt arbete bara för att man själv inte drabbats? Ska jag som vit man bosatt i centrum motsätta mig förekomsten av olika lön mellan könen trots lika arbete, invandrarfientlighet och problem med segregation – för att jag personligen inte utsätts?

Man behöver inte googla länge för att hitta artiklar och reportage om personer som nekats inträde till krogen för att de har en funktionsnedsättning.

Rubriker som ”Cp-skadade Håkan nekades att köpa öl”, ”Cp-skadad nekades inträde – anmäler krog till DO” och ”Rullstol ansågs inte lämpligt på krogen” vittnar om att David Legas uppfattning, om hur saker och ting går till, har brister.

David Lega har tidigare haft synpunkter på GIL:s arbete. I samband med den aktion som vi valt att kalla för Independence Day sa han till Göteborgs-Posten: ”Jag fokuserar hellre på det jag kan och inte på det jag inte kan.”

Jag fokuserar också på det jag kan. Jag anser att jag kan förändra, och jag vill förändra. För jag är inte nöjd när David Lega kan, jag vill att alla ska kunna.

Jag tycker att det är orimligt att personer med större hjälpbehov än Lega ska ha färre förutsättningar och lägre förväntningar och ambitioner på livet. Ibland krävs det att man arbetar för andra, med deras perspektiv i fokus.

Så, David Lega, fortsätt du vurma för att lyftas upp och fram. Jag tänker rulla, nu närmast till krogen. För att jag vill och kan. Kanske att jag rent av gjort det möjligt genom att lansera ett CP-öl, som fått åtskilliga människor att uppmärksamma mitt budskap; att våra behov inte skiljer sig nämnvärt från någon annans.

Anders Westgerd
Verksamhetsledare för GIL