”Jag är krockkudden i mötet med arbetslivet”

Publicerat av
Anders Lindström
Dela

Att arbeta som personligt biträde är en del av jobbet, som arbetskonsulent, för Anna Rafstedt.
– Man kan säga att vi fungerar lite som en krockkudde mellan den anställde och arbetsgivaren, berättar hon.

Anna har det här uppdraget för tre olika arbetstagare. Hon arbetar på företaget Misa, en arbetslivsinriktad daglig verksamhet med sikte på att hjälpa personer ut i arbetslivet, på den reguljära arbetsmarknaden. Företaget har 17 kontor i Sverige varav 12 finns i Stockholmsområdet. Övriga städer där Misa har verksamhet är Göteborg, Lund, Södertälje, Uppsala och Västerås. Boenden ingår inte i Misas verksamhet.

Den enhet där Anna arbetar finns på Bondegatan på Södermalm i Stockholm. Det är en av tre enheter som är inriktade på personer med neuropsykiatriska diagnoser, som aspergers syndrom och adhd, andra har inriktningarna förvärvade hjärnskador, inlärningssvårigheter och psykisk och social ohälsa.

Annons

Att arbeta som personligt biträde handlar om att stödja personer som har kommit in på arbetsmarknaden och fått en anställning. För Anna är det en del av jobbet. Den andra delen handlar om att förbereda personer som ännu inte finns ute i arbetslivet att kunna komma ut i förvärvsarbete.

Ett personligt biträde sitter inte, som titeln skulle kunna antyda, vid sidan av den anställde ute på arbetsplatsen hela tiden. De personer som Anna är personligt biträde åt träffar hon både på arbetsplatsen och i möten på Misa. Hon har kontakt med såväl arbetsgivaren som den anställde, klienten.

Av Annas klienter, de som hon biträder, är två lönebidragsanställda och en trygghetsanställd. Hon berättar att klienterna kan ha mycket olika situation och problem att övervinna i arbetslivet:

Annons

– Den ena klienten har svårt att vara med i samtal på arbetsplatsen och svårt att tolka sociala koder. Det kan betyda att hon hamnar i onödiga konflikter, hon har ett behov av att få hjälp att sortera intrycken i sitt arbetsliv.

– En annan har gått in i väggen och har svårt att hitta balansen mellan arbete och fritid. Det är något helt annat, men gemensamt för båda är att jag kan fungera som en utomstående part som de kan bolla tankar och idéer med, en krockkudde mellan dem själva och arbetslivet, förklarar Anna.
Många som personal från Misa möter är i behov av stöd livet ut till och från – därför är stöd till personligt biträde en bra tjänst. Ett långsiktigt stöd.

ANNA RAFSTEDT

Annons

Arbetar som arbetskonsulent på Misa, en del av jobbet är att vara personligt biträde.

Bor: Söderort

Familj: Sambo och två barn

Annons

Blir glad av: Självdistans och loppisfynd.

Blir arg av: Arrogans och osaltad mat.

PERSONALVETARE

Annons

Att arbeta som personligt biträde är i regel en del av arbetet, i Annas fall är yrkestiteln arbetskonsulent. Det finns ingen enhetlig yrkesbakgrund eller utbildning för uppdraget som personligt biträde.

Själv är Anna personalvetare och har arbetat med personalfrågor i ett stort bostadsföretag i många år, medan andra har utbildningar som socionom, arbetsterapeuter eller beteendevetare som bakgrund. Löneläget är ungefär som hos handläggare på arbetsförmedlingen och socialsekreterare på kommunen.

Arbetsförmedlingens stöd till personligt biträde kan betalas antingen till någon på den egna arbetsplatsen, eller som i exemplet ovan till någon utomstående. Arbetsförmedlingen kan ge ekonomisk ersättning till ett personligt biträde med högst 60 000 kronor per år.

Annons

Den som är egen företagare och har en funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter kan få upp till 120 000 kronor per år.
Ersättningen utbetalas så länge den arbetssökande har behov av stöd för att klara sina arbetsuppgifter.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Fler artiklar om detta ämne

”Ett mänskligare stöd i arbetslivet till de som behöver”
Därför behövs ett långsiktigt och individanpassat stöd - Videointervju med Lennart Jönsson
”Vi måste se till att alla får rätt till en plats i arbetslivet”
Videointervju med Stephen Beyer, Cardiff-universitetet, om framgångarna med Supported Employment
”Alla behöver vi någon som tror på oss”
Lennart Jönsson ger ut boken som visar hur unga med funktionsnedsättning får jobb
Funkis och arbetslös? Här är stöden du kan få idag!
Det handlar om mycket mer än lönebidrag och hjälpmedel

Artikeln publicerades 2014-12-12