”Jag vill göra kampen om insatser till samarbete om insatser”

HejaOlikas läsare älskar LSS-skolan. ”Livsavgörande fortbildning” är en av de uppskattande kommentarerna på nätet. Harald Strand har löpande presenterat nya avsnitt i skolan som nu är uppe i elva lektioner.
– Som anhörig är du i kraftigt underläge när du träffar myndigheter, du måste veta dina rättigheter i förväg, säger Harald.

HejaOlika frågade Harald vad han tycker om lovorden för LSS-skolan.

– Jag är naturligtvis jätteglad, både för min egen del och för de personer jag företräder, min son och hans kamrater!

– Det är också inspirerande för mig att fortsätta som ”lärare” och vara en stark motpol till de konsulter som för stora arvoden lär ut hur samhället ska spara på insatserna. Jag gör det ideellt!

Varför tror du att LSS-skolan har blivit en sådan framgång?
– Jag har fokuserat på propositionen, och förarbetene till den, som ledde fram till LSS. Jag vet att den kunskapen är låg hos de ”specialister” av olika professioner som styr tillgången till insatserna idag. Naturligtvis är kunskapen då även dålig både hos dem som berörs och deras anhöriga, samt gode män.

– Jag tror att många, liksom även jag, får aha-upplevelser om vilken fantastisk lag vi har och hur misstolkad den blivit på senare år.

– Jag vill ge anhöriga och personerna jag företräder bra redskap i den kamp jag vet de att de måste utkämpa för att få det stöd lagen föreskriver!

Vad gör du mer för att sprida denna kunskap?
– Jag både anordnar och genomför själv LSS-utbildning för medlemmar i de två intresseföreningar jag tillhör, FUB och Autism & Aspergerföreningen. Men också för mina lokala politiker. Nästa utbildning jag har är ”LSS-skolan i praktiken” för HSO i Östergötland.

– År 2009 startade jag och Emanuel Mörk FUBbloggen.se som år 2013 blev reclaimLSS.org. Där driver vi intressepolitik med syftet att återta LSS till dess ursprungliga intentioner.

Hur ser planerna ut för den fortsatta LSS-skolan i de närmaste lektionerna?
– Just nu har jag startat steg 2, vars första lektion ”Grundläggande principer i LSS” publicerades förra veckan. Den kommer att följas av fem nya lektioner där jag går igenom varje princip mer noggrant och återkopplar hur läget är idag.

Hur ser dina visioner ut för LSS-skolan på lite längre sikt?
– Jag har inte funderat på fortsättningen därefter, men inspirationen brukar dyka upp när jag inte sitter framför datorn utan är på promenad eller jobbar i trädgården. Naturligtvis vill jag att anhöriga och LSS-handläggarna ska bli så kunniga att kampen om insatser blir till samarbete om insatser.

Hur kom idén med LSS-skolan?
– Idén uppstod när jag och redaktionen för Dagens Omsorg/HejaOlika spånande om innehåll i Dagens Omsorg när tidningen var ny. Jag hade just genomfört LSS-utbildning för medlemmar i mina två intresseformeringar, FUB och Autism & Aspergerföreningen och som varit både fullbelagda samt mycket uppskattade.

Varför är det så viktigt med att kunna LSS för oss anhöriga och för våra vuxna barn?
– Som anhörig, och än mer våra vuxna barn, är du i kraftigt underläge, lite av mössan i hand, när du träffar myndigheter. Min erfarenhet är att du måste veta dina rättigheter i förväg. Ett mycket effektivt sätt är att kunna LSS bättre än de myndighetspersoner du möter.