Jämlik vård engagerar barnläkare

Jämlik vård engagerar barnläkare runt om i landet. På Barnveckan i april kan det tas nya steg mot att minska olikheterna när cirka 1000 barnläkare, sjuksköterskor och barnpsykologer samlas.
– Det är ett ämne som står högt på agendan, säger Petter Borna, barnläkaren som är huvudansvarig för 2014 års Barnveckan i Malmö 7-11 april.

När årets Barnveckan började planeras föll det sig naturligt att välja temat ”Jämlik vård – lokalt, nationellt och internationellt”.

Skåne har nämligen ett lokalt projekt där man på uppdrag av Malmö stad arbetat för jämlik vård.

Malmökommissionen har tagit fram mål och strategier för hur hälsan kan förbättras för alla Malmöbor, särskilt de mest utsatta. En del i detta arbete, om barns hälsa, ska presenteras på Barnveckan i år.

Många barnläkare i Skåne har dessutom personliga erfarenheter av att arbeta inom biståndsprojekt, bland annat ett barncancerprojekt i Vietnam.

– Jämlik vård är ett minst sagt engagerande ämne på många sätt, säger Petter Borna.

En bekräftelse på det är att Hans Rosling, en av världens 100 mest inflytelserika personer (enligt The Times) och professor i internationell hälsa, ställer upp som talare på Barnveckan.

– Han är en mycket intressant föreläsare och en fantastisk presentatör som gör vetenskapliga fakta lättfattliga och gripbara. Det tema vi valt ligger i linje med det han jobbar för, säger Borna.

Vilken betydelse har då globala hälsofrågor för svensk barnsjukvård?
– Jag har kollegor som reser till biståndsprojekt i bland annat Vietnam och de för med sig kunskap och erfarenheter som berikar och ger nya perspektiv på hur vi jobbar på hemmaplan. Det är viktigt att lyfta blicken, säger Petter Borna.


Det är viktigt att lyfta blicken, anser Petter Borna som ofta diskuterar barnsjukvård med kollegor som arbetat inom biståndsprojekt i bland annat Vietnam. Foto: Linnea Bengtsson.

Barnveckan blir också allt viktigare för att ge nya perspektiv. Sedan starten i Helsingborg år 2006 har den växt och i år hoppas Petter Borna på nytt rekord med cirka 1000 deltagare.
Medverkar gör ett 100-tal olika föreläsare och veckan har i snitt fem parallella föreläsningsspår. Jämlik och global hälsa är bara en del av innehållet.

– Bredd är honnörsordet, säger Petter Borna som gläds åt att olika yrkesgrupper och olika specialitetsinriktningar möts på samma arena. Grundläggande barnsjukvård och generella perspektiv blandas med de allra senaste forskningsrönen.

Och Barnveckan har fått allt större betydelse för hur barnsjukvården utvecklas i olika delar av landet.
– Genom att vi öppet pratar om hur vi gör blir det en form av benchmarking som inspirerar till att öka kvaliteten. Det ökar definitivt möjligheterna till ökad jämlikhet och bättre vård, säger Petter Borna.

Petter Borna arbetar själv som barnläkare på en mottagning som betjänar Eslöv, Hörby och Höör.

– Vi försöker sköta det geografiska områdets barn så väl vi kan och så långt som möjligt, ända tills vi behöver det stora sjukhuset. De finns många fördelar med en nära sjukvård för barn som komplement till vårdcentralerna. Vi känner familjerna och de sociala omgivningarna, vi har koll på hur skolorna fungerar, vi har möten med socialtjänsten och skolhälsovården och kan helt enkelt vara en aktiv spelare inom vårt geografiska område, säger Petter Borna.

Detta är frågor som tagits upp på tidigare barnveckor. I år finns det däremot inte med som en egen programpunkt. Det hindrar förstås inte läkarna och sjuksköterskorna ändå diskuterar detta när de möts på Barnveckan på Stadionmässan i Malmö.

– Nära sjukvård för barn är en fantastisk vårdform som jag gärna ser mer av, säger Petter Borna.