Jättedonation till Ågrenska ska förbättra vården

Ågrenska får en av de största donationerna någonsin inom vård och omsorg i Sverige.
Det är Stenastifelsen som skänker 50 miljoner kronor till en ny byggnad vid Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborg.

– En mycket välkommen tillökning. Det gör det möjligt för oss att erbjuda en kraftfullt utökad och bättre anpassad verksamhet, säger Anders Olauson, styrelseordförande vid Ågrenska.

Bakgrunden till donationen är att Stenabolagens grundare Sten A Olsson uttalade en stark vilja att stödja verksamheter som Ågrenska, som arbetar med att hjälpa personer med sällsynta diagnoser.

– Vi är tacksamma att kunna bidra till fortsatt utveckling av det unika arbete som äger rum på Ågrenska, säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande i Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

 

Foto
Ågrenskas verksamhet finns på Lilla Amundön söder om Göteborg.

 

De 50 miljonerna ska användas till att en ny byggnad kallad Stenhuset. Byggnaden ska att vara en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård-, boende- och behandlingsformer.

I Stenhuset blir det möjligt att bedriva aktiv forskning som kan skapa underlag för bättre vård och omhändertagande av barn och vuxna med sällsynta diagnoser.

– Genom min yrkesbakgrund som läkare har jag insikt i och ett naturligt engagemang för den här typen av frågor, säger Madeleine Olsson Eriksson.

– Jag har personligen stor erfarenhet av nära kontakt med svårt sjuka och vet att vi alla, såväl anhöriga som vårdpersonal, har mycket att lära av de situationer som dessa personer och deras familjer befinner sig i. Kunskapen om och erfarenheterna från individer med en sällsynt diagnos behöver vidareutvecklas och beforskas.