JO: Försäkringskassan borde ha väglett assistanssökande

Försäkringskassan avvisade en persons ansökningar om assistansersättning flera gånger. Detta ledde till att personen förlorade sin assistans. Nu får myndigheten kritik av JO för att man inte försökte vägleda den sökande att skicka in rätt underlag.

Flera oklarheter i besluten

Justitieombudsmannen Thomas Norling tycker att det finns många oklarheter i Försäkringskassans motivering och handläggning i de olika besluten.

Å ena sidan har man meddelat den sökande att ansökningarna avvisats på grund av att underlag inte kommit in i tid – å andra sidan har man ändå prövat rätten till assistansersättning.

Viktig skillnad mellan att avslå och avvisa

Så får det inte gå till, slår JO fast, och skriver i sitt beslut att ”det är av stor vikt att en myndighet är klar över skillnaden mellan att avslå och avvisa en ansökan och att en ansökan avvisas först när det inte är möjligt att pröva den i sak.

JO säger också att ”det framstår som oklart vad som varit den egentliga motiveringen för besluten. Försäkringskassan har heller inte angett i beslutsmeningen vilken tidsperiod besluten rör. Det är särskilt viktigt att det är tydligt vad som omfattas av ett beslut när en myndighet under kort tid fattar flera beslut som rör olika tidsperioder.”

Försäkringskassan har inte skött sin serviceskyldighet

Slutligen skriver JO Thomas Norling att ”Försäkringskassan, inom ramen för sin serviceskyldighet, borde ha kontaktat assistansanordnaren under handläggningstiden och informerat om att ytterligare handlingar behövdes innan det var för sent att komplettera ansökningarna.”

LÄS MER: LSS-skolan 2021 om myndigheters serviceskyldighet och behovet av rättshjälp

JO:s beslut finns här som pdf-dokument.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *