JO: Oacceptabelt lång tid för att rätta till upphävt återkrav

Försäkringskassan får allvarlig kritik av Justitieombudsmannen Thomas Norling för att ha misskött ett ärende om återkrav av assistansersättning.

Gällde återkrav på 1,2 miljoner

En man som fått återkrav på mer än 1,2 miljoner kronor fick beslutet upphävt av förvaltningsrätten, men sedan tog det oacceptabelt lång tid för Försäkringskassan att rätta till ärendet.

I beslutet från den 14 september 2022 skriver JO att ”Försäkringskassan inte handlade det återförvisade ärendet med den skyndsamhet som krävs”.

JO påtalar att ”det är viktigt att en förnyad utredning inte drar ut på tiden när ett tidigare beslut i samma fråga har upphävts, eftersom den sammanlagda tiden fram till ett slutligt avgörande annars kan bli mycket lång”.

JO kritiserar även att Försäkringskassan har brustit i service och inte uppfyllt sin dokumentationsskyldighet.

Allvarliga brister i Försäkringskassans kommunikation

Försäkringskassan har vid flera tillfällen skickat beslut och brev direkt till mannen, trots att han hade ombud. Vid andra tillfällen skickades handlingar enbart till ett ombud, trots att mannen vid de aktuella tidpunkterna hade flera ombud med fullmakt.

”Brister av detta slag kan få allvarliga konsekvenser, som t.ex. att den enskilde missar en omprövnings- och överklagandefrist. När kommuniceringsbrev inte skickas till ombudet innebär det dessutom att kommuniceringsskyldigheten enligt 25 § förvaltningslagen inte kan anses ha uppfyllts”, skriver JO i beslutet (3622-2021).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *