Jobb för unga

Arbetsförmedling i Globen i Stockholm satsar extra på unga.

En arbetsförmedling för unga med funktionshinder finns i Globen­området i södra Stock­holm.

– Det här är en helt vanlig arbetsförmedling med målgruppen unga med funktionshinder i Stockholms län, säger Christina Mårtens, arbetsförmedlare, när För­äl­drakraft träffar henne i förmedlingens lokaler.

Målgruppen är uppdelad i två grupper. Den ena omfattar åldrarna 16 till 25 år och ungdomarna kommer oftast via skolan. Det är unga som har ett dokumenterat funktionshinder, det behöver inte nödvändigtvis vara en diagnos.

– Viktigt är att man är motiverad och inser att det handlar om lönearbete, säger Christina Mårtens. Oftast blir det frågan om en anställning med lönebidrag.

Den andra målgruppen är i åldern 19 till 29 år. Det handlar det om unga som har aktivitetsersättning och då samarbetar arbetsförmedlaren med Försäkrings­kassan.

Två handläggare från Försäkrings­kassan är stationerade på förmedlingen, som har ett tiotal arbetsförmedlare.

Christina Mårtens arbetar med ungdomar som inte har aktivitetsersättning, utan som lever på a-kassa eller socialbidrag.

– Vi har gruppträffar en gång per vecka med dem som ännu inte fått jobb. När man hittar en arbetsplats så börjar det oftast med praktik på ungefär en månad. Blir det en fortsättning så kan lönebidrag beviljas ett år i taget.

Lönebidragsdelen kan minska från år till år.

– Ambitionen med lönebidrag är ju att det ska minskas och att det ska bli en vanlig anställning. Men så blir det inte för alla, det kan behövas ett visst lönebidrag permanent.

– Vi får ut många i arbete. Hittills i år är det ungefär 480, säger Christina Mår­tens. De flesta kommer på sommaren, när skolorna slutar. Då har vi vår mest intensiva period.

– Det är en ny värld för många ungdomar när de kommer hit och upptäcker att de måste vara aktiva. Ibland kanske de förväntar sig mer av oss än vad vi kan erbjuda. Meningen är ju att de arbetssökande ska bli aktiva och delaktiga.

För det mesta kommer ungdomarna på remiss från socialtjänsten eller genom någon annan instans. Men man kan också helt enkelt komma till förmedlingen och bli inskriven.

– Om man inte riktigt vet vad man vill och hur mycket man orkar kan man få testa sin arbetsförmåga genom oss. Det kan också vara så att vi har viss kontakt  med föräldrarna.

Det förmedlingen kan erbjuda är oftast servicejobb som plockjobb i livsmedelsbutiker, jobb på restauranger och jobb på biltvättar. Det är svårare att komma in i vården och industrin.

– Vår stora uppgift är att hitta arbetsgivare, säger Chris­tina Mårtens. Löne­bidrag innebär ju att arbetsgivaren måste anpassa arbetet.

Om man inte hittar något jobb då?

– Man kan behöva arbetsträning under en längre period. Man får börja nysta för att hitta lösningar. I mellantiden är det svårt att få aktivitetsersättning, säger Christina Mårtens.

Det är väldigt sällan det kommer någon arbetssökande som har personlig assistans till förmedlingen.

För de sökande som fått arbete hittills i år har det har tagit allt ifrån en dag till flera år. En del får jobb direkt efter skolan.

Att ungdomarna växer och kommer ut i arbete är lyckan i Christina Mårtens jobb. Hon möter också många bra och engagerade arbetsgivare.

– Det tråkiga vi märker av är att så många ungdomar har haft det trassligt i skolan, att de inte fått det stöd dom behövt, säger Christina Mår­tens.