”Jobb och föräldraskap ska ge rätt till assistans”

Arbete, studier och föräldraskap ska ses som ett grundläggande behov i LSS. Alla skolor ska leva upp till tillgänglighetskrav och bristande tillgänglighet även hos småföretag bör anses som en form av diskriminering. Det är några av de konkreta förslag som Bengt Westerberg (FP) och Maria Johansson (FP) lägger fram inför partiets landsmöte.

De är båda en del av Folkpartiets arbetsgrupp ”En förnyad funktionshinderpolitik”. I helgen föreslår de en ny inriktning för partiets funktionshinderpolitik och presenterar den inledande rapporten ”Från omsorg som kväver till förväntningar som lyfter”.

”Funktionshinderperspektivet ska finnas med från början och inom alla politikområden. Det ska vara självklart att följa lagstiftning och att sträva mot politiskt satta mål. Folkpartiet ska vara ledande i det arbetet”, skriver Maria Johansson och Bengt Westerberg i en debattartikel i Dagens samhälle.

De menar att den stora utmaningen för partiet är att få igenom förändrade tankesätt.

”Ofta finns det lagar, regler, mål och planer som pekar i rätt riktning. Men i praktiken är bristerna stora. Funktionshinderperspektivet kommer i andra hand och i efterhand. Därför ser vi att vår viktigaste och svåraste uppgift är att vända perspektivet, att få igenom förändrade tankesätt”, skriver de.

De önskar att Folkpartiet tar på sig en ledande roll för ett inkluderande samhälle och den framtida funktionshinderpolitiken, bland annat genom att trycka på för att förtydliga LSS.

”Personer med funktionsnedsättning glöms oftast bort i den politiska debatten, också i vårt parti. Det är hög tid att Folkpartiet återtar ledartröjan i funktionshinderpolitiken”, skriver Maria Johansson och Bengt Westerberg.