Jobbchansen har ökat för personer med funktionsnedsättning

I oktober var 74 000 personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen. Det var en minskning med nästan tio procent jämfört med ett år tidigare.

Det framgår av den rapport som Arbetsförmedlingen presenterade idag, tisdagen den 9 december.

Jobbchanserna för personer med funktionsnedsättningar har ökat, enligt Arbetsförmedlingen. Allt fler lämnar arbetslösheten för ett arbete, i genomsnitt omkring 4000 personer per månad.

De flesta av de som får jobb, två tredjedelar, går till arbete med lönestöd i någon form. I oktober 2014 hade totalt 80 000 personer jobb med stöd och ytterligare 8000 personer hade nystartsjobb.

Arbetsförmedlingen skönjer nu en tendens att ökningen upphör när det gäller antalet personer som får arbete med lönestöd. Det finns fortfarande en svag ökning när det gäller personer med funktionsnedsättning som får arbete utan stöd.

En stor del av antalet arbetslösa med funktionsnedsättningar utgörs av personer som kommer från sjukförsäkringssystemet.

Var femte person av samtliga inskrivna arbetslösa uppges ha en funktionsnedsättning.