Jobbgaranti och höjda bostadsbidrag kan bli valfrågor

Moderaterna och socialdemokraterna hade inga konkreta förslag när funktionshinderspolitik debatterades i ABF-huset på torsdagskvällen.

De mindre partierna var mer framåt. Folkpartiet satsar på en jobbgaranti för personer med funktionsnedsättningar. Och vänsterpartiet vill höja bostadstillägget för boende i gruppbostad.

Flexjobb för personer med funktionsnedsättning är en ny valfråga för folkpartiet, berättade Stefan Käll.

Han är riksdagsledamot för FP sedan 2012 och dessutom förbundsjurist på Neuroförbundet (tidigare: NHR), en organisation som länge drivit på för att införa flexjobb.

– När LSS infördes 1994 fanns det inte utrymme för att ge alla rätt till arbete men nu är det dags för ett jobbinitiativ, sa Stefan Käll.

Den danska reformen Flexjobb är förebilden för folkpartiets vallöfte, som kommer att konkretiseras under juli månad. Någon form av jobbgaranti handlar det om.

– Med flexjobb kommer man att kunna behålla jobbet oavsett om man är arbetsför eller inte. Om hälsan tryter kan man stanna hemma. Lönen sätts på vanliga villkor och staten betalar kostnaden då du inte kan arbeta, sa Stefan Käll.

Neuroförbundet har tidigare hävdat att ett flexjobb-system enligt dansk modell kan leda till att 100 000 fler svenskar med nedsatt arbetsförmåga kan få arbete. I Danmark uppges reformen har resulterat i att 50 000 personer har fått sysselsättning.

 

Foto
Debatten leddes av funktionshinderforskaren Barbro Lewin (längst bort i bild).

 

Torsdagens debatt handlade bland annat om den fattigdom som är verklighet för många personer med LSS-insatser. Stöd i form av aktivitetsersättning, bostadstillägg och habiliteringsersättning räcker ofta inte till för att täcka mat, boende och andra nödvändiga utgifter.

Många gånger täcker föräldrar upp med tusentals kronor per månad för vuxna barn som inte har någon chans att få ekonomin att gå ihop.

En kartläggning gjord av SKL (Sveriges kommuner och landsting) visar att allt fler personer med LSS-insatser har blivit beroende av försörjningsstöd.

 

Foto
FUB:s Harald Strand samtalade med Eva Olofsson (V) och Teres Lindberg (S) i en paus.

 

Vad vill då partierna göra för att motverka fattigdomen hos personer med LSS-insatser?

Svaren var mycket vaga, särskilt från Margareta B Kjellin (M) och Teres Lindberg (S), utöver allmänna formuleringar om satsningar på bland annat praktikplatser och arbeten.

Vänsterpartiets Eva Olofsson stack ut genom att uttala sig för en höjning av bostadstillägget.
– Det är orättvist att man har höjt bostadstillägget för pensionärer men inte för personer med funktionsnedsättningar.

Enligt Eva Olofsson skulle vänsterpartiets förslag till ekonomiska satsningar på denna grupp innebära en förbättring med cirka 1300 kronor per månad.

 

Foto
Debatten ägde rum i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

 

Eva Olofsson lyfte även fram en jobbsatsning i Eskilstuna kommun som hon beskrev som mycket framgångsrik.

– Eskilstuna har bestämt att 200 personer med funktionsnedsättningar ska anställas och man tror att 40 procent av de som har daglig verksamhet skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden med hjälp av lönebidrag. Dessutom har man infört en egen stödform för kontinuerligt stöd i arbetslivet, sa Eva Olofsson som menade att dessa satsningar leder till mycket bättre ekonomi för personer med funktionsnedsättningar.

Debatten anordnades av FUB:s länsförbund i Stockholm och POMS, Habiliteringspsykologernas yrkesförening.