Nyheter

Jobbsatsning får ris och ros

Denna artikel handlar om


Annons
Annons för Misa

Partnerinformation från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor NKA-podden tipsar om stöd och strategier Samtalsgrupp kostnadsfritt stöd Fler tips på NKA:s egen temasida
Partnerinformation från Humana
Humana tipsar
Logopedens bästa råd!
När Josefin fick en son med autism valde hon att bli jurist
Parapepp inspirerar till aktivitet
Fler tips på Humanas temasida

Ny miljoner till tolkar - men i övrigt görs alldeles för lite
Maria Johansson.

Maria Johansson.

 

Regeringen får både ris och ros för statsbudgeten när det gäller satsningar på jobb för personer med funktionsnedsättningar.

– Det helt nya och positiva i den presenterade budgeten är att regeringen avsätter pengar för tolk i arbetslivet, 15 miljoner per år, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.

– Varje förslag som ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få jobb på den öppna arbetsmarknaden är viktigt. Därför är satsningen på tolkar i arbetslivet mycket välkommen. En annan positiv skrivning i budgeten är en markering att myndigheter ska göra upphandlingar med krav som kan bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet, säger Maria Johansson.

Två nya miljoner till ledarhundsverksamheten välkomnas av Lika Unika. Men flytten av verksamheten från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet ifrågasätts.

– Regeringen borde se SRF:s specialkompetens och goda förutsättningar för bedriva och utveckla ledarhundverksamheten, säger Maria Johansson.

Lika Unika välkomnar också förslagen till förändrade lönestöd, förenklade stöd och fler jobb genom Samhall. Men man uttrycker samtidigt kritik mot att regeringen fokuserar på särslösningar.

– Politiken måste börja synliggöra och ta ställning för rätten till arbete på den öppna arbetsmarknaden, utifrån meritokrati som motsats till den diskriminering som många gånger är fallet. En verklighet som inte blir bättre av politikens budskap att arbetsgivare alltid ska ha ersättning för att anställa personer med funktionsnedsättning, säger Maria Johansson.

Lika Unika instämmer i kritiken från många andra om att det stora reformutrymmet innehåller så få satsningar som kommer personer med funktionsnedsättningar till del. Man pekar på att alltför lite görs för att motverka otillgänglighet i samhället och för att färbättra stödet till elever med funktionsnedsättningar.

– Jag tycker att regeringen borde ha orkat med fler initiativ i en så omfattande reformbudget, säger Maria Johansson.

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för Mo Gård
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för STIL
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för CJ Advokatbyrå
Annons
Annons för Move & Walk