Jobbsatsning kraschlandar: Arbetslösheten ökar snabbare än någonsin

Regeringens ambition att öppna arbetsmarknaden för fler personer med funktionsnedsättningar ser ut att krascha.
Arbetslösheten har ökat snabbare än någonsin tidigare bland personer som har funktionsnedsättning.
Framtiden ser mycket dyster ut. Under 2012 fortsätter antalet arbetslösa att öka och 2013 väntar ännu sämre tider.

I slutet av oktober fanns 68 000 personer med funktionsnedsättning inskrivna som arbetslös. Det är en ökning med 30 000 personer sedan år 2008. Det framgår av en rapport från Arbetsförmedlingen idag.

Dessutom fanns vid samma tid 106 000 inskrivna i andra kategorier, vilket betyder att det totala antalet med funktionsnedsättning uppgick till 174 000 personer, uppger Arbetsförmedlingen.

Två viktiga faktorer anges som förklaring till utvecklingen.

Finanskrisen åren 2008-2009 ledde till rationaliseringar och nedskärningar som innebar att många med funktionsnedsättningar förlorade sina jobb.

Den andra förklaringen är att många personer sedan 2010 har överförts från Försäkringskassans system till Arbetsförmedlingen, där deras arbetsförmåga ska prövas.

Framtidsutsikterna ser mörka ut. Under nästa år väntas ökningen av arbetslösheten avta något, men 2013 räknar man att ökningen stegras på nytt.

– Konjunkturläget och arbetskraftsefterfrågan blir svagare vilket leder till att fler funktionsnedsatta förblir arbetslösa och att en del förlorar jobbet och hamnar i arbetslöshet, skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport.
– Den konjunkturmässiga påverkan på arbetsmarknadsläget för funktionsnedsatta sker normalt sett med viss tidsfördröjning genom varseltider och uppsägningstider, vilket innebär att arbetslöshetsökningen blir tydligare år 2013. Bedömningen blir den att antalet totalt inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning passerar 80 000 under andra halvåret 2013.

Arbetsförmedlingen konstaterar att denna grupp ”har mycket svårt att konkurrera om jobben på lika villkor med andra sökande”.

– Konkurrensen om jobben är hård inom de flesta yrken och för en arbetssökande med funktionsnedsättning är det svårt att komma ut i arbete. För funktionsnedsatta krävs därför vanligtvis en subventionering av lönekostnaden för att arbetsgivaren ska kompenseras för den lägre produktiviteten, heter det i rapporten.

Trots behovet av lönesubvention har andelen sådana anställningar minskat i förhållande till antalet arbetssökande.
– Det beror bland annat på att det varit svårt att finna platser hos arbetsgivare för denna typ av subventionerade anställningar. Anledningen till detta är att dessa platser konkurrerar med andra subventionerade anställningar, till exempel platser inom jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas, Fas 3, skriver Arbetsförmedlingen.