Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Jobbsatsning får ris och ros

Ny miljoner till tolkar - men i övrigt görs alldeles för lite
Maria Johansson.
Maria Johansson.

Annonser

Annons för Igne.

Annonser

Annons för Etac

 

Annons för Humana
Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

Regeringen får både ris och ros för statsbudgeten när det gäller satsningar på jobb för personer med funktionsnedsättningar.

- Det helt nya och positiva i den presenterade budgeten är att regeringen avsätter pengar för tolk i arbetslivet, 15 miljoner per år, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.

- Varje förslag som ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få jobb på den öppna arbetsmarknaden är viktigt. Därför är satsningen på tolkar i arbetslivet mycket välkommen. En annan positiv skrivning i budgeten är en markering att myndigheter ska göra upphandlingar med krav som kan bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet, säger Maria Johansson. 

Två nya miljoner till ledarhundsverksamheten välkomnas av Lika Unika. Men flytten av verksamheten från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet ifrågasätts.

- Regeringen borde se SRF:s specialkompetens och goda förutsättningar för bedriva och utveckla ledarhundverksamheten, säger Maria Johansson.

Lika Unika välkomnar också förslagen till förändrade lönestöd, förenklade stöd och fler jobb genom Samhall. Men man uttrycker samtidigt kritik mot att regeringen fokuserar på särslösningar.

- Politiken måste börja synliggöra och ta ställning för rätten till arbete på den öppna arbetsmarknaden, utifrån meritokrati som motsats till den diskriminering som många gånger är fallet. En verklighet som inte blir bättre av politikens budskap att arbetsgivare alltid ska ha ersättning för att anställa personer med funktionsnedsättning, säger Maria Johansson.

Lika Unika instämmer i kritiken från många andra om att det stora reformutrymmet innehåller så få satsningar som kommer personer med funktionsnedsättningar till del. Man pekar på att alltför lite görs för att motverka otillgänglighet i samhället och för att färbättra stödet till elever med funktionsnedsättningar.

- Jag tycker att regeringen borde ha orkat med fler initiativ i en så omfattande reformbudget, säger Maria Johansson.

Annonser
Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons för Etac

 

Annons för Humana

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se