Jobbskandal på Försäkringskassan – synskadad som ville arbeta blev avfärdad

Försäkringskassan har diskriminerat en person med synskada, anser Handikappombudsmannen. ”Kassan har brutit mot sin skyldighet att anpassa arbetsplatsen trots att man har som uppgift att verka för att funktionshindrade ska kunna arbeta.”

Försäkringskassan stäms av Handikappombudsmannen för att HO anser att en kvinna nekats anställning på grund av en synskada.

– Kassan borde ha undersökt anpassningar istället för att avfärda henne på grund av funktionshindret, säger Laine Strömgren, jurist hos HO.

{loadposition incontent}Kvinnan hade kallats till anställningsintervju för en jobb som utredare på Försäkringskassan och hade då redogjort för vilka hjälpmedel som skulle överbrygga hennes synskada.

Hon hade också fått ett löfte från Arbetsförmedlingen om att bekosta en utredning om punktskriftsanpassning av kassan datorprogram.

Enligt HO fick kvinnan besked om att hon uppfyllde alla krav på kompetens och erfarenhet, men att hon trots det inte kunde komma ifråga för jobbet.

Orsaken var att de interna datorprogrammen enligt Försäkringskassans mening inte kunde anpassas för punktskrift.

– Försäkringskassan borde närmare ha undersökt vilka stöd- och anpassningsåtgärder kvinnan behövde, säger Laine Strömgren, jurist hos HO.

Enligt HO är det endast är en liten del av arbetsmaterialet som inte kan läsas med hjälp av punktskriftsutrustningen med full säkerhet. Det handlar om inscannat material som kvinnan hade kunnat få uppläst på annat sätt.

– Försäkringskassan är en mycket stor arbetsgivare med uppgift att verka för att sjuka och funktionshindrade ska kunna behålla eller återgå i arbete. Försäkringskassan förutsätts därmed ha generella kunskaper och erfarenheter av stöd- och anpassningsåtgärder för funktionshindrade, skriver HO i stämningsansökan.

Föräldrakraft har sökt ansvariga på Försäkringskassan för en kommentar.

Läs mer om stämningen på HO:s webbsida på http://www.ho.se