Johan Pehrson: Arbetsmarknadsstöd ska ges mycket snabbare 2024

– Jag förväntar mig att väntetiderna för att få effektiv hjälp av Arbetsförmedlingen kraftigt förbättras under 2024. Arbetsförmedlingen måste bli bättre med de resurser man har, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

Johan Pehrson intervjuades av HejaOlika den 8 november 2023. Foton och video av Linnea Bengtsson. Mer från pressträffen om arbetsmarknadsläget på regeringen.se

Uppdatering: Riksdagsdebatt om arbetslösheten bland unga med funktionsnedsättning

Johan Pehrson besvarade den 10 november 2023 en interpellation om åtgärder för att bekämpa arbetslöshet och diskriminering av unga med funktionsnedsättning.

Serkan Köse (S) hade lämnat in interpellationen om att unga med funktionsnedsättning möter stora hinder på arbetsmarknaden. Enligt SCB:s statistik från april 2023 har endast 52 procent av unga med funktionsnedsättning förvärvsarbete, och 37 procent upplever diskriminering baserat på deras funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingens rapport Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen – En fördjupad analys pekar på brister i Arbetsförmedlingens förmåga att tidigt identifiera och registrera unga med funktionsnedsättning. ”Omstruktureringar, nedskärningar och ökande digitalisering inom Arbetsförmedlingen har lett till minskad tillgång till personlig och kunnig handläggning, som ofta är avgörande för att kunna erbjuda fördjupat stöd till dem som mest behöver det”, skriver Serkan Köse i interpellationen.

Debatten kan ses här nedan:

En av de största grupperna arbetslösa

Riksrevisionen underkände tidigare i år stora delar av arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättningar.
När arbetslösheten nu ökar blir denna grupp ännu mer utsatt.

Fler än 162 000 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga söker arbete genom Arbetsförmedlingen, enligt statistiken för 2022.

Det är därmed en av de största grupperna arbetslösa. På presskonferensen 8 november fokuserade arbetsmarknadsministern trots detta på andra grupper, till exempel utrikesfödda. Johan Pehrson lyfte fram att regeringen ”återupprättar arbetslinjen”, är på gång med ett bidragstak, förstärker SFI och nästa år börjar rulla ut det nya stödet etableringsjobb.

HejaOlika ställde frågan varför regeringen hittills inte gjort några satsningar på jobb för personer med funktionsnedsättningar.

Johan Pehrson menade att beskrivningen var lite orättvis:

– Vi gör ganska mycket, vi har till exempel stora satsningar på Samhall i budgeten för 2024, för att denna viktiga sociala verksamhet ska bestå för personer som har svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Vi har ett omfattande stöd med lönebidrag och arbetsplatsanpassningar.

LÄS ÄVEN:
* Lars Lööw om varför arbetsmarknadsstöden kan bli bättre 2024
* En perfekt chans att skapa en rättvis arbetsmarknad
* Komplett guide: Arbetsmarknadsstöd vid funktionsnedsättning
* Hallå regeringen, så här stärker ni arbetslinjen på riktigt

Kodning för stöd ”ska kraftigt förbättras 2024”

Samtidigt höll Johan Pehrson med om att förbättringar behövs:

– Jag har varit väldigt tydlig med Arbetsförmedlingens nya styrelse, dess nya ordförande, men också den tillförordnade generaldirektören, att jag förväntar mig att tiderna för kodning, för att kunna få effektiv hjälp, ska kraftigt förbättras under 2024. Det är en kärnuppgift för Arbetsförmedlingens medarbetare att få detta att funka.

– Arbetsförmedlingen har gjort en digitaliseringsresa under många år, och har nu fått på plats den funktion som finns för att rusta och matcha. Det har varit en tuff tid av omställning på arbetsförmedlingarna att få in de kompletterande aktörerna. Det är ett arbete som fortsätter och som hela tiden måste vässas och kontrolleras och förbättras, men nu är det dags att fokusera på personer med funktionsvariation.

– Arbetsförmedlingen måste bli bättre med de resurser man har. De miljarder som ges i förvaltningsanslag ihop med den enorma digitalisering som skett måste leda till att man fattar snabbare beslut.

Behövs det inte större grepp, med tanke på att det hittills inte gjorts några större framsteg vad gäller sysselsättningen för gruppen?

– Jag utesluter inte det, men jag vill veta var sitter proppen för Arbetsförmedlingen, för det är så många människor som jobbar där och det här är en fokusgrupp. Det kan inte vara bara Samhall som ska ta ansvar för att hjälpa människor med funktionsnedsättning.

Planerar för en översyn av Samhall

Även om Johan Pehrson inte kunde berätta om några konkreta nyheter för personer med funktionsnedsättning flaggade han för en omtag kring Samhall.

Riksrevisionens granskning 2023 utmynnade i förslag om att göra om hela strukturen för Samhall. Riksrevisionen kritiserade även Arbetsförmedlingen.

– Vi har tittat på detta, och vi kan inte ha en situation där tiden ökar för att få en klassning för att kunna få hjälp.

Om Riksrevisionens förslag om översyn av den övergripande strukturen för Samhall sa Johan Pehrson:

– Det utesluter jag inte heller, men jag håller just nu på att skriva regleringsbrevet. Det kommer kanske inte att vara en rubrik, men det kommer att vara en huvudpunkt.

Se även riksdagsdebatten om Samhall den 26 oktober 2023. Jim Svensk Larm (S) hade lämnat in en interpellation om Riksrevisionens rapport som kritiserade att ekonomiska intressen tagit stor del av styrningen av bolaget, vilket gjort att anställda inte fått tillräckligt utvecklande arbeten. Han krävde svar av Johan Pehrson om hur regeringen kommer att säkerställa att Samhall erbjuder bättre utveckling för sina anställda.

Varför är staten så dålig på att anställa?

HejaOlika frågade även varför regeringen inte gör något för att tvinga statliga myndigheter att anställa personer med funktionsnedsättningar. Staten är en av de arbetsgivare som är sämst på att göra detta.

– Vi tittar på alla åtgärder som kan vara aktuella. Jag möter olika organisationer som vill ha olika former av inkvotering. Jag utesluter ingenting, men just nu är fokus att se till att de stöd som finns kommer till personer med funktionsnedsättning, så att de kan göra nytta och stärka sin egen makt.

– Jag har träffat funktionsrättsrörelsen flera gånger, och de har gjort djupt intryck, sa Johan Pehrson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *