Jönköping segrade i jämn kamp om 2018 års Bästa LSS-kommun

Ett klokt beslutsfattande om personlig assistans. Det gav Jönköpings kommun förstaplatsen i 2018 års upplaga av tävlingen Bästa LSS-kommun.
Kampen om priset var mycket jämn, och andraplatsen delas av Karlstad och Tierp.

Det var tredje året i rad som den oberoende och fristående juryn bakom Bästa LSS-kommun utsåg vinnare i tävlingen.

Prisutdelningen ägde rum i Stockholm på torsdagseftermiddagen och utmärkelsen delades ut av Bengt Westerberg, ansvarig minister då LSS infördes.

De tre finalisterna har alla på olika sätt gått i bräschen för att utveckla LSS-stöd som gör det möjligt för alla att vara delaktiga i samhället.

Karlstad nominerades för sin dagliga verksamhet, med en konstskola med Lars Lerin som lärare.
Jönköping nominerades för politikernas engagemang och beslut kring personlig assistans.
Tierp gick till final för sitt arbete med dialog mellan beslutsfattare och berörda samhällsmedborgare.

– Vi i juryn för Bästa LSS-kommun vill uppmana alla andra kommuner att utnyttja de möjligheter och samhällsekonomiska fördelar det innebär med att alla kommuninvånare deltar aktivt i samhällslivet, som det blir när LSS intentioner efterlevs. Studera vad finalisterna i ”Bästa LSS-kommun” har åstadkommit och lär av dessa goda exempel, säger Anna Barsk Holmbom.

Priset Bästa LSS-kommun har instiftats av Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning, och Valter Bengtsson, Föräldrakraft/HejaOlika.

I juryn ingår David Lega, Eva Olofsson, Henrik Petrén, Elaine Johansson, Maria Johansson och Harald Strand samt instiftarna.

Juryns motiveringar till priserna:

Jönköping – förstapris i Bästa LSS-kommun 2018

Juryn har beslutat tilldela Jönköping första pris i Bästa LSS-kommun 2018 för sitt arbete från politiskt håll med att bevara LSS intentioner om rätten till personlig assistans även när stat och domstolar sviker.

Under de senaste åren har Jönköpings politiker visat ett starkt engagemang, genom ett klokt beslutsfattande kring personlig assistans när Försäkringskassan infört allt hårdare bedömningar. När en invånare förlorat den statliga assistans­ersättningen har kommunen interimistiskt beslutat behålla insatsen, tills en egen utredningen genomförts och ett kommunalt beslut fattats.

Kommunen har aktivt gått emot domslut som har begränsat assistansen och som kommunen anser bryter mot 1994 års intentioner med LSS. Därmed har Jönköping inte bara uppmärksammat viktiga problem med LSS utan också visat att de går att hantera.

Kommunen har haft stora underskott i budgeten, men hittills har man visat att problemen går att lösa, bland annat genom att klokt använda det ekonomiska utjämningssystemet för LSS, vilket innebär att en generös politik inte ger sämre ekonomi för den enskilda kommunen. Det är ett faktum som många andra kommuner valt att blunda för när man istället har sparat sig till missförhållanden.

Jönköpings agerande är inte en lösning på frågan om personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättningar, men det är en vägvisare för andra kommuner i den svåra tid som många assistansberättigade nu upplever.

Karlstad – delad andraplats i Bästa LSS-kommun 2018

Juryn utser Karlstads kommun till delad andraplats i Bästa LSS-kommun 2018. I samarbete med konstnären Lars Lerin har kommunen lyckats skapat stor uppmärksamhet kring möjligheterna tilll sysselsättning och därmed försörjning för personer med funktionsnedsättningar. Den enorma publiciteten kring tv-serien Lerins lärlingar har fått en återklang till glädje för deltagare och personer med funktionsnedsättningar över hela Sverige.

Juryn är medveten om att det finns många kritiska synpunkter på funktionshinderverksamheten i Karlstad i övrigt. Juryn betonar därför att utmärkelsen gäller just konstskolan inom kommunens dagliga verksamhet.

Den positiva uppmärksamheten har ett stort värde i kampen för bättre levnadsvillkor. Att så många har blivit berörda av Lerins lärlingar inspirerar till nya satsningar runt om i landet. I Karlstad leder det till nya verksamheter utifrån deltagarnas intressen. Kommunen har som målsättning att ha Sveriges bästa dagliga verksamhet. Visionen föddes redan före Lerins lärlingar men tv-serien öppnar upp för att få resurser att förverkliga det.

Tierp – delad andraplats i Bästa LSS-kommun 2018

Juryn utser Tierps kommun till delad andraplats i Bästa LSS-kommun 2018, för sitt arbete med att skapa en bra dialog mellan kommunens beslutsfattare, funktionshinderrörelse och personer med rätt till LSS.

I en mindre kommun som Tierp kan det vara enklare att åstadkomma en sådan dialog, liksom att förverkliga delaktighet och trygghet, men Tierp visar även en stark vilja till förbättringar och engagemang på alla nivåer, från politiker till enskilda.

Kommunen har nominerat sig själv med texten att ”vi har få fina dokument, nedskrivna strukturer och policyer. Men vi har många fina verksamheter som varje dag bidrar till att personer med LSS-insats kan leva som alla andra”. Det är viktigt att synliggöra funktionsrättsfrågorna och genom att nominera sig självt till Bästa LSS-kommun har Tierp visat att man har höga ambitioner och inte nöjer sig med vad man hittills uppnått.

Det finns saker att förbättra inom Tierps funktionshinderomsorg men lokala organisationer intygar att både chefer och politiker är angelägna om att lyssna och så länge den öppenheten finns, finns också hopp om en bättre framtid.

Mera fakta: LSS har förbättrat livsvillkoren

Sedan 1994 har LSS markant förbättrat livsvillkoren för personer med svåra funktionsnedsättningar men allt är inte bra. Många gånger får kommunerna hård kritik. Med priset Bästa LSS-kommun vill vi ändra den negativa bilden och lyfta fram fördelarna med LSS, lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättningar.

Pressbilder, mer info – kontaktuppgifter:

Valter Bengtsson, Föräldrakraft och HejaOlika.se.
Tel 0709 560852. Mejl valter.bengtsson@faktapress.se

Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning
Tel 070-672 80 81. Mejl anna@abhutbildning.se

Pressbilder

Fria för användning vid angivande av Foto: Linnea Bengtsson.

För högre upplösning, mejla till info@faktapress.se

Bästa LSS-kommun Tierp. Foto: Linnea Bengtsson.

Bästa LSS-kommun Tierp. Foto: Linnea Bengtsson.

Bästa LSS-kommun Karlstad. Foto: Linnea Bengtsson.

Bästa LSS-kommun Karlstad. Foto: Linnea Bengtsson.

Bästa LSS-kommun Jönköping. Foto: Linnea Bengtsson.

Bästa LSS-kommun Jönköping. Foto: Linnea Bengtsson.

Bästa LSS-kommun Jönköping. Foto: Linnea Bengtsson.

Vinnarna i Bästa LSS-kommun 2018. Foto: Linnea Bengtsson.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *