”Jönköping visar god vilja men jag oroar mig ändå för hur det slutar” | HejaOlika

”Jönköping visar god vilja men jag oroar mig ändå för hur det slutar”

Foto

Thomas Juneborg. Foto: Linnea Bengtsson.

Thomas Juneborg berömmer kommunens krisplan för assistans som dras in av Försäkringskassan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

Thomas Juneborg är tacksam för att han bor i Jönköping. I höstas var han snubblande nära att förlora sin assistans, men räddades av regeringens ”nödstopp” för omprövningar.

– Jag hängde över klippkanten.

Han är en känd profil i funktionshindervärlden, främst genom sin blogg och engagemanget i Vimpa, ”Vi med personlig assistans”.

Assistans har han haft ända sedan lagen infördes 1994 och han var 18 år gammal. År 2010 flyttade han hemifrån och bor sedan dess i egen lägenhet med assistans dygnet runt. Idag är han 42 år gammal.

 

Foto
Thomas Juneborg.

 

Ändå var han riktigt illa ute i höstas, när Försäkringskassans omprövning blev blodigt allvar.

Fyra år tidigare hade Thomas utsatts för en fullständig kartläggning när assistansen omprövades 2013.

2015 räckte det med ett telefonsamtal. Försäkringskassan hade då meddelat att det framöver skulle bli lättare omprövningar för personer som genomgått den mycket omfattande omprövning där vardagslivet blev kartlagt, dygnet runt.

Omprövningen 2017 blev därför en chockartad upplevelse.

– Handläggaren var totalt ointresserad av mina behov och ifrågasatte allt. Det var väldigt otrevligt. Jag påpekade gång på gång att jag behöver hjälp med alla förflyttningar. Attityden var att ”vi ska dra in din assistans”.

– I efterhand kände jag att det var bestämt till 99 procent på förhand att jag skulle ”ut”. Genom åren har jag haft bra handläggare – det här var ett undantag.

– Det hade inte framgått att ALLT skulle undersökas igen och det var jag inte beredd på. ”Matlagningen, tar den verkligen så lång tid?” Jag var ändå lite optimist i början, men sedan kom Försäkringskassans ställningstagande att man inte skulle se väntetid som en kvalificerad insats och då blev jag orolig.

 

Foto

 

– Efteråt kände jag mig riktigt arg – jag kokade av ilska. Så förnedrande och förödmjukande. Mamma och pappa hade varit med vid hembesöket. De kände att det bara var en häxjakt. Handläggaren trivdes nog inte, men följde order till punkt och pricka.

– När förslaget till beslut sedan kommunicerades ville man dra in ALL assistans. Jag hade en otrolig tur eftersom alla omprövningar frystes tre dagar senare. Det kändes som jag hängde över klippkanten och skulle falla. Men jag klarade mig, nu är det 2013 års beslut som fortfarande gäller.

– Jag var fruktansvärt nära att förlora min assistans. För att mitt liv ska fungera är jag helt beroende av assistans. Jag skulle antingen hamna i ett gruppboende eller bli tvungen att flytta hem till mamma och pappa igen.

– Jag fick panik, men när jag pratade med kommunen blev jag positivt överraskad. Bemötandet var bra. ”När du får ett avslag, ring, så tar vi över beslutet och gör en egen prövning.” Det sägs också att Jönköping är relativt givmilda när det gäller antalet timmar,  jag kände att jag inte satt i sjön.

 

Foto

 

Vågar inte flytta till annan kommun

Thomas är ändå bekymrad för framtiden. Han är väl medveten om att den nuvarande frysning av omprövningarna är tillfällig. Och det finns en ständig risk för att ”väsentligt ändrade förhållanden” ska utlösa en ny omprövning, trots stoppet.

Det innebär till exempel att han inte skulle våga flytta till en annan kommun för att studera. En sådan flytt skulle kunna utlösa en omprövning av hela assistansrätten.

– Varje gång ett brev från Försäkringskassan dimper ned är man orolig.

– Jag har assistans och självbestämmande på nåder. Den senaste lagändringen är bara kosmetika. Alla de som redan förlorat assistansen är inte hjälpta. Nio av tio får fortfarande avslag vid nyansökan. Man har nästan stängt systemet, och om detta fortsätter innebär det att assistansen successivt avskaffas.

Som talesperson för Vimpa har Thomas en dialog med kommunpolitikerna. Och han är, liksom de, bekymrad över socialnämndens växande underskott.

– När stora utgifter är obudgeterade ökar konkurrensen om resurserna. Till slut kan det bli besparingar. Men Jönköping visar en god vilja att göra det bästa av situationen. Men jag vet inte hur det kommer att gå i slutändan!

 

Foto

 

”Domarna måste upphävas”

De tuffa domarna från Högsta förvaltningsdomstolen måste upphävas, enligt Thomas. Likaså korsförhörs-liknande omprövningar.

– Det är helt oförenligt med lagens intentioner om varaktighet och kontinuitet.

– Det behövs också ett stort antal lagändringar, bland annat omformulering av LSS målparagrafer 5-7 (leva som andra, självbestämmande, goda levnadsvillkor) och att det delade huvudmannaskapet för personlig assistans mellan Försäkringskassan och kommunerna slopas. Personkretsindelningen måste ses över med. Begreppet ”särskilt ändrade förhållanden” vid omprövning måste förtydligas.

Regeringen har uttalat att frysningen av omprövningar är tillfälligt – och de skulle kunna återinföras redan nästa år. Och därmed kan Thomas rätt till assistans åter vara akut hotad.

– Jag är ändå optimist. Jag tror det blir så mycket kritik mot den pågående LSS-utredningen att det blir omöjligt att gå vidare med planerna, säger Thomas Juneborg.

Publicerad:
2018-07-22

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Bästa LSS-kommun, finalist i Bästa LSS-kommun


ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

STÄNG
Skip to content