Josefine visar vägen för unga seglare

När Josefine Svahn seglade i mål i Lilla Tjörn Runt i slutet av sommaren 2009 var det ett stort ögonblick för betydligt fler än den tolvåriga flicka som satt vid rodret och som älskar att segla.

Med hennes bragd stod det klart att kampen för att göra segling tillgänglig för fler förs i medvind.

Emma Hallén, verksamhetsansvarig på Stiftelsen Skota Hem, som fungerar som motor och mentor i satsningen på Accessjollar i Sverige, bekräftar ett trendbrott.

– Absolut, det här är något som blir mer och mer känt i Sverige. Och Accessjolle-segling har bara börjat växa än så länge, säger hon.

Emma Hallén är en av initiativtagarna och förgrundsgestalterna till Access-jollesegling i Sverige.  Tidigare hade Skota Hem mest jobbat med vuxna seglare, och den båt som oftast användes var ”minitolva”.

– Det är en kölbåt för en person, som inte går att välta. Den passar bra för personer med kraftiga rörelsehinder. Men vi ville få in yngre seglare i vår verksamhet, och när det dök upp ungdomar som absolut ville bli självständiga seglare var ”minitolvan” inte längre användbar, berättar hon.
Blickarna vändes mot England.

– Segling är större där, de seglar i varje pöl. Vi seglar också på insjöar, men där nöjer de sig med vad vi skulle kalla dammar, säger Emma Hallén.

Tillsammans med seglarvänner från Sverige tittade hon närmare på några båtar som kunde vara av intresse för ungdomar i Sverige.

– Vi föll för Accessjollen, bland några andra båtar. Där fanns bland annat en enpersons trimmaran, men den tar stor plats och är otymplig om man måste segla från bryggor. Access hade praktiska fördelar, och i den kan man segla en eller två personer, säger Emma Hallén.

De första båtarna

2003 fick Skota Hem hit de tre första båtarna, vilka stiftelsen kunde köpa tack vare fondmedel.

– Vi började testa dem och besökte en hel rad klubbar. Två år senare knåpade vi ihop ett Arvsfondsprojekt, säger hon.

Projektet blev verklighet och Emma Hallén med flera fick möjlighet att sprida kunskap om möjligheterna med Access-jollar.

Idag finns det cirka 25 Accessjollar på klubbar runt om i Sverige, båtarna finns i Göteborg, Varberg, Stenungssund, Stock­holm, Umeå och Gävle.

– De flesta båtarna är klubbägda. Och det är rätt talande för den här målgruppen – det finns ofta föreningar som är med och servar med de här bitarna, säger Emma Hallén.

StSS hakade på

Stenungsunds Segelsällskap, StSS, var en av klubbarna som hakade på satsningen på Access. Jens Svahn, som är med i före­ningens Accessgrupp och är pappa till Josefine, ser även han ett ökande intresse.

Och han bekräftar vikten av duktiga och engagerade ledare för att nå ut till – och behålla – intresserade ungdomar.

– Hela StSS står bakom den här satsningen. Vi har en stark ordförande i Lars Berglund, han har varit drivande i det här. Det är roligt för föräldrar till barn med funktionsnedsättning att kliva in i den här klubben. Vi är nu fem föräldrar som tagit över ansvaret för det här och driver det, säger han.

Accessjollen är en liten segelbåt som är speciellt framtagen för att vara enkel att segla med. Båten kan styras med en hand och segelytan går att reglera vilket gör att farten kan justeras.

Accessjollen har sitt ursprung i Australien och finns representerad i stora delar av världen.

– Jollen i sig är en något större segelbåt än optimistjollen, den har ett stabilt centerbord, är svår att slå runt, och skotning och styrning går att anpassa efter olika funktionsnedsättningar. Det är en säker båt som man kan segla själv eller tillsammans med en instruktör eller kompis, säger Jens.

Accessjollen ger således barn och ungdomar en chans att under varsamma omständigheter prova på segling.

– Många vet ännu inte att den här möjligheten finns. Alla som inte kan, av olika skäl, segla andra båtar är välkomna till oss och prova på Accessjollen. Det är en så kallad instegsbåt, och ger möjligheter att senare gå vidare till andra båtar. Josefine började i klubbens seglarskola och har nu seglat i två år, hon älskar det här. Fick hon välja själv skulle hon segla året runt, säger Jens.

Känsla av frihet

Just känslan av frihet, att klara något själv – eller att se sitt barn göra det, är något som Jens återkommer till.

– Det betyder så mycket för ungdomarna att själva få lösa situationer som uppstår, och att hela tiden slippa höra frågan ”behöver du hjälp?”. Och det finns en stor frihetskänsla kopplad till att segla och vara ute på havet, säger Jens Svahn.

Begränsad finmotorik

Josefine kan gå och hon kan röra sina armar, men finmotoriken är begränsad vilket gör att en del saker blir svåra för henne.

Hon behöver hjälp att komma i och ur båten, men sedan klarar hon sig bra på egen hand.

Jens minns hur han kände det när Josefine första gången gav sig iväg från bryggan i Accessjollen, orädd och nöjd.

– Det var extremt häftigt att se vad som hände. Det finns många dimensioner av det här med att segla, både för barn och ungdomar och för föräldrar, säger han.  

Ofta träningsseglar pappa och dotter tillsammans, i annat fall ordnar Jens med följebåt.

– Det som skiljer mot traditionell segling är att du oftast måste ha en följebåt. Det blir därmed lite mer planering och bök, så att säga. Vi har tisdags- och torsdagsträningar i vår klubb. Tanken är att när du gått vår introduktionskurs ska du som förälder och barn veta att du kan ta del av sådan rullande verksamhet, säger Jens.

Till havs i åtta timmar

När Josefine tävlade första gången, på en intern tävling som föregick Lilla Tjörn Runt 2009, var hon ute i åtta timmar.

Dessutom kom två stora fartyg mot henne just som hon befann sig i en stor farled. Hennes mamma Åsa Svahn berättar:

– Det var klubbmästerskap och alla skulle segla ut till starten. Vi stoppade ner Josefin i accessen. Hon är helt orädd. Vi tog vår båt för att följa efter henne, men när vi närmade oss såg vi två fartyg i farleden. Alla andra seglare hade redan passerat farleden, men inte Josefine. Då kände man sig rätt liten, hon hade inte kunnat sätta någonting emot, och hon tyckte naturligtvis att det var läskigt.

Josefine minns händelsen.

– Jag låg ute på vattnet, jag hade hamnat på efterkälken. Det kom två stora fartyg, och där var jag, säger hon.

– Vi var rädda att hon skulle bli avskräckt, säger Jens.

Men det blev hon inte. Varken av de stora fartygen, som inte var fullt så nära som Josefine och föräldrarna först trodde, och inte heller av att seglatsen tog så lång tid. Tvärtom.

Kort därpå ställde Josefine upp i Lilla Tjörn Runt, som en av tre seglare med Accessjolle, och hade då planenligt sin tränare Carolina Berglund med sig.

Josefine har mycket av det som krävs för att bli en duktig seglare: kampvilja när det blåser hårt, tålamod när vinden mojnar och seglen fladdrar – och passion för sporten. Och Josefine ser redan fram mot den nya seglarsäsongen.

En hel serie

Inte nog med att hon i år kan räkna med konkurrenter från andra delar av Sverige. Lilla Tjörn Runt är dessutom tänkt att ingå som en av flera deltävlingar i en Access­jollecup.

– Tanken är att Lilla Tjörn Runt ska vara en deltävling av tre i en cup under året, övriga deltävlingar kommer troligtvis att gå i Göteborg och Stockholm, eventuellt blir det även en i Gävle, säger Emma Hallén på Skota Hem.

Genom att bjuda in accesser från hela Sverige blir ett redan stort arrangemang ännu större, med ökande krav på god framförhållning och planering.

– Vi hoppas att vi ska klara att möta önskemålen. Vi har redan kört igång med planeringen, säger Jens.

Nyligen var Jens Svahn med flera från segelklubben på båtmässan i Göteborg där de spred information om klubbens verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

– Vi ingick i montern Båtliv för alla, tillsammans med bland andra Hanterbara Båtar, som gör motorbåtar också i syfte att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, säger Jens.

Josefine passar avslutningsvis på att ge ett tips till andra ungdomar som vill prova på att segla – och kanske en dag seglar med eller mot Josefine:

– Man ska ha kul!

Stora bilden till vänster: Josefine Svahn går i mål i Lilla Tjörn Runt med sin tränare Carolina Berglund. Bilden ovan: Josefine och Johanna Wennergren från GKSS, som också seglade Accessjolle, får pris vid prisutdelningsceremonin. Lilla bilden till höger: Äventyrligt. Josefine mitt i en stor farled. Foto: Lars Berglund.