Jubel för kommunerna som visar hur man lyckas med LSS

Glädjen och entusiasmen var enorm när utdelningen av 2016 års pris för Bästa LSS-kommun ägde rum på Grand Central Scandic Hotel i Stockholm på torsdagen.
– Alla är segrare när man kommit så långt som till final, sa Bengt Westerberg som var prisutdelare och moderator för arrangemanget.

Ja, kampen mellan de tre finalisterna var så jämn att man, enligt Bengt Westerberg, hade kunnat lotta fram vinnaren.

Nu var det ändå så att juryn utsåg Botkyrka kommun till nummer 1, stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg till nummer 2 och Enköpings kommun till nummer 3.

Naturligtvis var Tuva Lund, Botkyrkas ambitiösa kommunalråd, en av de gladaste pristagarna.
– Det känns som att vinna radions lyssnarpris, sa Tuva Lund och syftade på att nomineringen lämnats in av den lokala FUB-föreningen och personer som direkt berörs av kommunens LSS-cverksamhet.

 

Fredrik Mellgren och Bengt Westerberg.
Svenska Dagbladets reporter Fredrik Mellgren bevakade prisutdelningen och gjorde även en längre intervju med Bengt Westerberg. Foto: Linnea Bengtsson.

 

I jublet över finalisterna instämde även Karin Flyckt, samordnare för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen.

Hon konstaterade att finalisterna gjorde bra ifrån sig även i den statistik som samlas in av Socialstyrelsen. Som exempel nämnde hon att alla tre betalar habiliteringsersättning (till deltagare inom daglig verksamhet) och ersätter ledsagares omkostnader.

 

Karin Flyckt.
Karin Flyckt.

 

Enligt Karin Flyckt utmärker sig finalisterna även på andra sätt, som extern samverkan och starkt barnperspektiv (Botkyrka), systematisk uppföljning och jämställdhetsperspektiv (Enköping) samt satsningar på intern samverkan och rutiner vid våld i nära relationer (Örgryte-Härlanda). Karin Flyckt  lyfte också fram finalisternas arbete med brukarinflytande.

Hon kritiserade media, men även sin egen myndighet, för att alltför sällan beskriva hur riktigt bra kommuner jobbar med LSS och för att fokusera för mycket på kostnader.

– Det är viktigt att ha överblick och att förstå att ”välfärd kostar”. De senaste fem åren har kostnaderna för LSS bara ökat med 8 procent medan antalet personer som berörs ökat med 9 procent. Samtidigt ökar kostnaderna för socialtjänsten mer än för LSS, sa Karin Flyckt.

 

Malin Ekman Aldén
Malin Ekman Aldén.

 

Malin Ekman Aldén, tf generaldirektör för MFD, Myndigheten för Delaktighet, hyllade också finalisterna. Hon lyfte bland annat fram deras arbete med att öka inflytandet för de personer som får LSS-insatserna, men berömde också satsningarna på utbildning, rättssäkerhet och kvalitet.

Att följa utvecklingen inom kommunernas funktionshinderverksamheterna är en av uppgfiterna för Myndigheten för Delaktighet.

– Det går framåt, men det går långsamt och det är fortfarande oroväckande stora skillnader i levnadsvillkoren, sa Malin Ekman Aldén.

 

Elaine Johansson.
Eva Olofsson, Thomas Jansson och Elaine Johansson är tre av juryns ledamöter.

 

Bakom utnämningen av de bästa LSS-kommunerna ligger att omfattande juryarbete.

– Det var en spännande utmaning att hitta de bästa kommunerna eftersom ingen är perfekt utan alla har fördelar och nackdelar. Vem vi än väljer kan vi få kritik. Det viktiga är att hitta guldkornen som leder utvecklingen framåt, sa Thomas Jansson, juryledamot och ordförande för FUB.

Han uppmanade finalistkommunerna att fortsätta ”vara på hugget och visa upp för övriga 287 kommuner hur man gör för att lyckas”.

 

Maria Johansson.
Maria Johansson.

 

Maria Johansson, juryledamot och ordförande för Lika Unika, framhöll att ”LSS är en fantastisk, världsunik frihetsreform som förändrat på djupet och skapat självbestämmande och delaktighet” för många.

– Vi lever i en tid när man uppmuntras att gå sin egen väg, men samtidigt dras handlingsutrymmet ned, valfriheten blir snävare. Därför är det jätteviktigt och hedrande att få uppmärksamma LSS och synliggöra kommuner som låter alla medborgare vara unika, sa Maria Johansson.

 

Juryn för Bästa LSS-kommun.
Sju av juryns nio ledamöter var på plats. Från vänster Anna Barsk Holmbom, Henrik Petrén, Eva Olofsson, Elaine Johansson, Maria Johansson, Thomas Jansson och Valter Bengtsson. Saknas gör David Lega och Vilhelm Ekensten.

 

Eva Olofsson, juryledamot och politiker, betonade att vi måste slåss för allas rätt till goda levnadsvillkor.

– Finalisterna har genomgående lyckats bra med att lyssna på de personer som har insatserna och deras anhöriga. LSS kan bara bli riktigt bra i dialog med de människor som berörs, sa Eva Olofsson.

Hyllade finalisterna gjorde även Henrik Petrén, juryledamot och generalsekreterare för RBU.

– Det här är tre kommuner som gjort positiva insatser som kan förbättra diskussionen om LSS. Tyvärr blåser det snåla vindar idag med direkta order till Försäkringskassan att skära ned och utredningsdirektiv om besparingar. Jag gratulerar finalistkommunerna och hoppas att fler inser att regeringens väg med besparingar inte är rätt väg, sa Henrik Petrén.

 

Anna Barsk Holmbom.
Anna Barsk Holmbom.

 

Initiativet till tävlingen togs av Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, och hon såg dagens prisutdelning som en milstolpe.

– Det här är bara början! Vår förhoppning är att de vinnande kommunerna delar med sig av sina erfarenheter under det kommande året på så många sätt som möjligt. Uppmärksamheten kring priset ger ringar på vattnet som förhoppningsvis gör att många fler kommuner inspireras att följa efter men också att berätta om sitt egna arbete för att skapa bra LSS-verksamheter, säger Anna Barsk Holmbom.

– Nu laddar vi för nästa års vinnare! Nomineringstiden har redan öppnat och efter denna lyckade start tror vi att antalet nomineringar kommer att öka lavinartat, säger Anna Barsk Holmbom.