Julmarknad anmäls för diskriminering

Inför ett besök på Hovstallets julmarknad i Stockholm fick några medlemmar i JAG svaret att endast assistenter till personer som ”har förmågan att uppskatta marknaden” skulle få gratis inträde. Nu har händelsen anmälts till DO och polisen för diskriminering.

– Jag kände mig diskriminerad när jag läste mailsvaren, men tog mig ändå till julmarknaden. Jag hade en jättetrevlig eftermiddag där. Jag vill att alla ska ha samma möjlighet att komma in på marknaden även om de inte kan visa det, säger Patrik Haase, som har polisanmält händelsen.

Samtidigt har brukarkooperativet JAG anmält arrangören Svenska slottsmässor för diskriminering till DO. Bakgrunden är den mailkontakt som kooperativet hade med arrangören inför besöket.

– Jag mailade till mässan för att ta reda på om personliga assistenter och ledsagare hade gratis inträde. Vi fick då beskedet att assistenter går in gratis – under förutsättningen att den man assisterar ”har förmågan att uppskatta marknaden”. Då mailade jag tillbaka och frågade hur man tänkte göra den bedömningen, säger Ann Nilsson, som arbetar på JAG.

Till svar fick hon av arrangören:
”Du måste se eller förstå vad du gör… Inget ont menat, men ibland har vi haft besök där jag inte tror att personen ens varit medveten om vad dom gör, och då känns det som utnyttjande av fri entré av ledsagaren.”

 

Foto på Patrik Haase.
Patrik Haase reagerade starkt på mailsvaren från arrangören och har gjort en polisanmälan.

 

Patrik Haase kände sig väldigt kränkt av arrangörens syn på vem som kan och har rätt att tillgodose sig kultur.

– Vi upplever alla saker på olika sätt, alla kan inte uttrycka sig med ord, men de ska inte bli diskriminerade för det. Det handlar om mänskliga rättigheter, säger Patrik Haase.

Både han och Ann Nilsson understryker att hela gruppen blev väl bemötta, samt fick gratis inträde för alla assistenter, när de väl besökte julmarknaden. Men att den information som förmedlades via mail i förväg, både kränkte och skapade en stor oro hos medlemmarna om att bli dessutom bli diskriminerade på nytt vid entrén.

– Det här är diskriminering. Vem ska göra bedömningen? Ska man behöva redovisa i entrén för om man har en tillräcklig intellektuell förmåga för att tillgodogöra sig en julmarknad? Ska det bero på hur en person uppför sig eller ser ut? Det här är en otroligt kränkande och fördomsfull inställning till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Man ses inte som en fullvärdig människa med behov av delaktighet i samhället och upplevelser tillsammans med andra människor, säger Ann Nilsson.

 

HejaOlika har sökt Svenska Slottsmässor för en kommentar.