Jympan avgör ofta vem som blir mobbad

Klumpiga barn löper mycket stor risk att bli mobbade, enligt en studie som presenteras på Riksstämman denna vecka.

Forskaren och psykiatikern Susanne Bejerot har gjort en undersökning bland 2000 svenskar, rapporterar Dagens Medicin.

28 procent av dem berättade att de blivit mobbade någon gång som barn.

Siffran var mycket högre, 46 procent, för de som också hade haft problem med smidighet och balans eller varit dåliga i gymnastik.

Av de som hade extra god motorisk förmåga uppgav endast 12 procent att de utsatts för mobbing.

Susanne Bejerot anser att det nu krävs studier och åtgärder för att förbättra motoriken hos barn som har problem med detta.

Enligt Dagens Medicin är motoriska störningar ofta kopplade till psykiatriska diagnoser.

På Riksstämman sa Susanne Bejerot att dålig motorik kan ligga bakom mycket av det som ses som dålig social förmåga.

LÄS MER: Stora planer för paragymnastik under 2022