Kallelser till cancerscreening stoppades av LSS-personal under flera år

Under flera år har personalen slängt kallelserna till cancerscreening. Så har det gått till på minst ett LSS-boende i Malmö, där tre personer med funktionsnedsättning därför har missat de viktiga undersökningarna.
Funktionsstödsnämnden i Malmö gör nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var när personalen i början av oktober samtalade om cancerscreening som det framkom att de boendes kallelser har slängts av personalen.

I ett pressmeddelande från Malmö kommun uppges att personalen fått felaktig information för ett antal år sedan.
”Funktionsstödsförvaltningens utredning visar att det saknas dokumentation om informationen att brukarna inte skulle behöva gå på screening. Konsekvensen att brukarna missat cancerscreening bedöms som en påtaglig risk för allvarligt missförhållande”, heter det i pressmeddelandet.

Malmö uppger nu att ”omedelbara åtgärder har genomförts i oktober 2018.”

”Funktionsstödsförvaltningen har kontaktat sjukvården för nya kallelser. Brukarna ska informeras när de nya kallelserna kommer. Tydliggörande pedagogik ska användas när medarbetare informerar brukarna om vad screeningtester innebär.”

Kommunen planerar också att införa en handlingsplan för hur framtida kallelser till screening ska hanteras. Funktionsstödsförvaltningen ska göra en intern kontroll av övriga verksamheter för att se om det finns fler liknande fall.

 

Vad är Lex Sarah?

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Lagen innebär att:
anställda ska rapportera missförhållanden
den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet
den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *