Kalmar dyrare för hörselskadade

Bild på Jan Peter StrömgrenI Kalmar län ska det kosta 1 200 kronor att få en hörapparat utprovad och för hörselskadade i Sverige håller vården på att bli en klassfråga. Det menar Hörselskadades Riksförbund som nu slår larm om en snabb utveckling mot höjda utprovningsavgifter och kostnader för hörapparater.

– Kalmar län planerar att införa landets näst högsta avgift. Den 16 juni går beslutet upp i fullmäktige och förslaget går förmodligen igenom. Det gör Kalmar till det näst dyraste utprovningslandstinget efter Gävleborg, där det kostar 1 500 kronor, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för HRF.

Det som oroar honom mycket är att många landsting, bland annat Kalmar, lägger kostnaden utanför högkostnadsskyddet, vilket han anser strider mot Hälso- och sjukvårdslagen.

– Det här drabbar unga med hörselproblem gravt. När ungdomar fyllt 19 år hamnar de i vuxenvården och det kan innebära stora ekonomiska problem. De unga studerar, lever på studiebidrag, men är samtidigt i behov av den bästa hörselvården för att klara sina studier. Problemet med avgifter har redan blivit en klassfråga i Sverige, säger Jan-Peter Strömgren.

Enligt HRF:s undersökning av alla landsting i Sverige bryter 16 landsting mot Hälso- och sjukvårdslagen, genom att ta ut olika avgifter för utprovning, hörapparater och dessutom inte lägga dessa kostnader inom högkostnadsskyddet.

– För en hörselskadad är det primärt att ha tillgång till en bra hörapparat. Utan den kan rehabiliteringen och habiliteringen inte göra sitt jobb. Det är samma sak som att en rörelsehindrad inte skulle få tillgång till en rullstol, säger Jan-Peter Strömgren.

För honom är det en tydlig trend – SKL (Sveriges kommuner & landsting) och politikerna har en dold agenda.

– Vi lyckas aldrig få till centrala samtal med dem. I hela landet ser vi en trend där man sakta överskrider de gränser som finns. Problemet är att lagen är luddigt skriven och att det i princip är omöjligt att juridiskt sätta dit de landsting som inte följer Hälso- och sjukvårdslagen, säger Jan-Peter Strömgren.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är hörselnedsättning ett funktionshinder som berättigar till hjälpmedel. Landstingen är skyldiga att erbjuda hjälpmedel och rehabilitering till alla som behöver. Patienter ska dessutom inte behöva betala mer än 900 kronor i vårdavgifter per år. Det kostnadstaket ska skyddas med ett högkostnadsskydd.

Läs mer och se hela avgiftstabellen: http://hrf.se/templates/pressrum____2107.aspx