Kammarrätten: Förbud mot bilkörning kan överklagas

Kammarrätten i Jönköping har nu slagit fast att assistansanvändarna i Skövde kan överklaga kommunens förbud mot bilkörning.

LÄS ÄVEN: ”Kommunen måste upphäva förbudet mot bilkörning”

Det är en viktig seger för assistansanvändarna, eftersom Förvaltningsrätten i Jönköping tidigare avvisat flera överklaganden, med motiveringen att bilkörningsförbudet inte gick att överklaga.

Det var i september 2022 som Skövde kommun meddelande att kommunens personliga assistenter inte längre skulle tillåtas att köra bil tillsammans med assistansanvändarna.

Det ledde till en proteststorm, och fem olika överklaganden lämnades in till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten ansåg dock att kommunens beslut var ett så kallat verkställighetsbeslut som inte kunde överklagas.

Den 13 januari beslöt dock Kammarrätten i Jönköping att beslutet visst kan överklagas. Kammarrätten var dock inte enig. Kammarrättspresidenten var skiljaktig och menade att beslutet gällde verkställighet och därför inte skulle kunna överklagas.

Kammarrättens beslut innebär att de fem överklagandena nu går tillbaka till förvaltningsrätten för ny prövning.