Kampen mot mobbning har misslyckats

Kampen mot mobbning har misslyckats. Så kan man tolka den nya rapporten från organisationen Friends, som visar att mer än 60 000 barn mobbas i skolan och att nivån har varit konstant de senaste 20 åren.

– Hos över hälften (av dessa barn) har mobbningen pågått i flera månader eller längre utan att skolan satt stopp för kränkningarna, skriver Lars Arrhenius, Friends, och Ditte Karlsson, Lärarförbundet, i en debattartikel idag.

Friendsrapporten visar att det finns stora problem med trakasserier kopplat till kön, etnicitet och funktionsnedsättningar.

– Det är en mörk bild, och vi önskar att vi kunde skriva att mobbningen minskar, att det går åt rätt håll. Men tyvärr har det inte skett någon förändring på 20 år – mobbningen har legat konstant på samma nivåer, skriver Lars Arrhenius och Ditte Karlsson.

De skriver vidare att statistik från Skolinspektionen visar att två av tre skolor brister i sitt trygghetsarbete.

– Vi har ett nolläge i skolan där ingen förändring sker, och där det är tydligt att många skolor behöver stöd för att klara av att säkerställa en trygg och mobbningsfri miljö för alla elever, skriver de.

De varnar för att de senaste årens kunskapsfokus i skoldebatten:
– Att vända den negativa trenden vad gäller elevers resultat och lärarbrist får inte ske på bekostnad av trygghetsfrågan.

Lars Arrhenius och Ditte Karlsson föreslår ett annat kunskapslyft, nämligen en lärarutbildning som genomsyras av normkritik:

– Mobbning utgår ofta från normer om hur vi förväntas vara och bete oss, och genom att anta ett normkritiskt förhållningssätt kan skolor arbeta för att skapa en mer inkluderande miljö.

De vill också genomföra ett ”trygghetslyft” i skolan, på samma sätt som staten har satsat på att lyfta kunskaperna inom matematik och läsning.

Hela debattartikeln finns på DN:s webbplats.