Kan autism och ADHD påverkas av vilken mat du äter?

Vilken betydelse har maten för barn och unga med autism och ADHD? Kan man påverka symtomen genom att exempelvis välja bort socker eller tillsatsämnen?

Frågan är omstridd och något klart besked går knappast att få – men en ny genomgång av statliga SBU kan ge många tips.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har gått igenom 18 olika översikter som har granskat effekterna av olika dieter eller kosttillskott.

Det handlar om dieter med sockerfri kost och dieter utan kemiska färgämnen bland annat.

Några slutsatser har SBU dock inte kommit fram till nu heller. SBU har bara redovisat de olika översikternas slutsatser, utan att ta ställning till kvaliteten på översikterna och utan att väga samman resultaten.

För den som själv vill bedöma resultaten av de 18 olika översikter som SBU gått igenom finns rapporten att hämta på SBU:s webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *