Kan du lita på att ditt överklagande hanteras rättssäkert?

Är rättsäkerheten vid landets förvaltningsrätter och kammarrätter i fara?
Många hävdar att chansen att vinna mot Försäkringskassan varierar starkt över landet och nu planerar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, en granskning.

Många beslut hos Försäkringskassan överklagas av personer som får avslag på exempelvis sjukpenning eller aktivitetsersättning.

Nu säger Per Molander, generaldirektör för ISF, till Dagens Nyheter att myndigheten har fått så många indikationer på variationer att man måste undersöka vad det beror på.

– Om vi inte får en rimlig förklaring till de här skillnaderna sitter vi med ett problem vad gäller rättssäkerheten, säger Per Molander till DN.
– Domstolarna är det sista ledet i vilket medborgarna kan få rätt mot en myndighet. Då måste också domstolarna fullt ut korrigera de fel som myndigheter har gjort.

Enligt Dagens Nyheter ska ISF även granska om domstolarna följer officialprincipen. Den innebär att de måste se till att det finns tillräckligt med underlag innan man dömer. Domstolarna kan alltså vara skyldiga att komplettera underlaget om viktiga uppgifter saknas och frågan är om de gör det alltför sällan.

Enligt DN väntas ISF-granskningen bli klar våren 2014.

Artikeln i Dagens Nyheter finns på dn.se

 

Har du egna erfarenheter av överklaganden som inte hanterats rätt? Föräldrakraft planerar ett tema om juridik och rättssäkerhet. Mejla gärna tips till Föräldrakrafts chefredaktör på valter.bengtsson@faktapress.se