Nyheter

Kan du lita på att ditt överklagande hanteras rättssäkert?


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Är rättsäkerheten vid landets förvaltningsrätter och kammarrätter i fara?
Många hävdar att chansen att vinna mot Försäkringskassan varierar starkt över landet och nu planerar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, en granskning.

Är rättsäkerheten vid landets förvaltningsrätter och kammarrätter i fara?
Många hävdar att chansen att vinna mot Försäkringskassan varierar starkt över landet och nu planerar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, en granskning.

Många beslut hos Försäkringskassan överklagas av personer som får avslag på exempelvis sjukpenning eller aktivitetsersättning.

Nu säger Per Molander, generaldirektör för ISF, till Dagens Nyheter att myndigheten har fått så många indikationer på variationer att man måste undersöka vad det beror på.

– Om vi inte får en rimlig förklaring till de här skillnaderna sitter vi med ett problem vad gäller rättssäkerheten, säger Per Molander till DN.
– Domstolarna är det sista ledet i vilket medborgarna kan få rätt mot en myndighet. Då måste också domstolarna fullt ut korrigera de fel som myndigheter har gjort.

Enligt Dagens Nyheter ska ISF även granska om domstolarna följer officialprincipen. Den innebär att de måste se till att det finns tillräckligt med underlag innan man dömer. Domstolarna kan alltså vara skyldiga att komplettera underlaget om viktiga uppgifter saknas och frågan är om de gör det alltför sällan.

Enligt DN väntas ISF-granskningen bli klar våren 2014.

Artikeln i Dagens Nyheter finns på dn.se

 

Har du egna erfarenheter av överklaganden som inte hanterats rätt? Föräldrakraft planerar ett tema om juridik och rättssäkerhet. Mejla gärna tips till Föräldrakrafts chefredaktör på valter.bengtsson@faktapress.se

 

   

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för STIL
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring