Kan inte ta med sig sina syskon i bilen

Bilutflykter är något som familjen Nordin kan glömma. Efter den nya bilanpassningen finns inte längre plats för rörelsehindrade Gustavs syskon.
– Nu är min son 20 år, men det har blivit en principfråga, säger mamma Heidi Nordin.

Heidi Nordin är jurist och har tidigare arbetat på Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Heidi Nordin har sökt om stöd för bilanpassning två gånger åt sin son Gustav, som är röreslehindrad.

Den första gången gick allt bra.
– Men sedan blev han så tung att det höll på att knäcka mig, säger hon.

Den andra gången tog Heidi Nordin in en golvsänkt bil från USA.

Anpassningen för Gustav krävde att baksätet togs bort. Vid den första anpassningen ersattes baksätet med två sittplatser. Denna gång sade Försäkringskassan stopp. Att sätta in enskilda säten är förknippat med extrakostnader och dessa omfattas inte av bilstödet, enligt de handläggare som har haft hand om ärendet.

För Heidi Nordin och Gustav innebär det att assistent och syskon inte kan färdas samtidigt.

– Det blir jätteknepigt att resa utan assisten och resten av familjen. Jag har överklagat och hänvisat till barnkonventionen och lagens intentioner, men har ännu inte vunnit gehör. Eftersom jag är ensamstående behöver jag ha en assistent med mig när jag till exmpel är på semester, säger hon.

Den första anpassningen som Heidi Nordin låtit göra för sin son innebar bland annat att ett vridbart säte monterades.
– Jag fick det stöd jag hade rätt till. Men det var många beslut som skulle fattas på vägen, och mycket tjafs. Men i och med att jag jobbat med sådant här så är jag lite tuff mot dem. Det gäller att vara påläst. Ibland läser folk bara reglerna från Försäkringskassan. Men det viktiga är att se till andemeningen i de dokument som ligger bakom regelverket, som barnkonventionen som säger att alla barn ska ha rätt att komma och rätt till ett bra liv, säger hon.

Sedan all handläggning av bilstödsärenden koncentrerades till Västervik vid årsskiftet har andelen avslag ökat från cirka 35 procent till cirka 50 procent. Målsättningen med centraliseringen är bland annat, enligt enhetens chef Eva Holmquist , att uppnå en rättsäker och över landet rättvis hantering. Det skall inte ha någon betydelse var du bor, hur beslutet kommer att se ut.

Tror du att den familj som nu kämpar för att få åka tillsammans i sin bil tycker att ni uppnått målet?
– Nej, sett ur den familjens synvinkel har det naturligtvis blivit ”negativt”, mer orättvist är säkert deras upplevelse, säger Eva Holmquist.

Vad är ditt råd till den mamma som nu kämpar för att kunna ha alla syskonen i bilen?
– Jag kan inte ge henne något annat råd än att först och främst begära omprövning av beslutet och därefter överklaga det till Länsrätten. Om inte detta skulle förändra beslutet, kan hon, för att få en förändring , vända sig till någon politiker, som kan driva frågan eller vända sig till socialdepartementet, säger Eva Holmquist. Det låter som en tung och lång väg , men vi arbetar efter den förordning och det regelverk som finns och som gäller idag och i detta regelverk finns det begränsningar för vad vi kan bevilja.

Heidi Nordin har överklagat och förlorat i länsrätten, och nu överklagat igen, denna gång till kammarrätten.
– Nu är min son 20 år. Men det har blivit en principfråga. När vi är på semester så måste jag ha med mig en assistent eftersom jag är ensamstående, säger hon.

Heidi Nordin påpekar också att reparationer av anpassade bilar tar lång tid och innebär mycket arbete.

– Om rampen gått sönder kan det ta fem till åtta veckor att få den repareraad. Först ska en bilverkstad räkna på skadan, sedan skriver vi till Försäkringskassan som har sin handläggningstid. När vi väl får ett okej från Försäkringskassan beställer vi tid hos verkstaden.

Vart bör föräldrar vända sig för att få hjälp?
– Till jurister på deras handikappförbund, och jurister på Handikappombudsmannen. Assistentfirmorna har också ofta jurister som man kan få hjälp av, säger hon.

Andemeningen med barnkonventionen och en av dess 4 huvudprinciper är :
* Barnets bästa i främsta rummet. Enligt art 23 framgår att barn med handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och barnets aktiva deltagande i samhället.
* När bilstödet utreddes på regeringens uppdrag av Håkan Ceder skulle Barnkonventionen särskilt beaktas och barnets bästa sättas i främsta rummet. En likartad tolkning som den inom färdtjänsten skulle råda också för barnkonventionen.
* Syftet med bilstödet skall vara att detta utgör en viktig möjlighet för personer med funktionshinder att delta i samhället.
* För att barn måste detta innebära att deltagande i samhället skall kunna ske tillsamman med sin familj.1997/98:18 går det bland annat att läsa om barns rätt till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.
* Prop 87/88:99 är den prop som reglerar bilstödet och där står det att bilstödet skall underlätta att resa och förflytta sig.
* Av SOU 2005:26 framgår att bilstödet skall möjliggöra ett aktivt, självständigt och oberoende liv för personer med funktionshinder.
* Av förabetena framgår vidare att familjer med ett barn som är funktionshindrat ofta har svårigheter att förflytta sig. Utgångspunkten är att föräldern har behov att förflytta sig tillsamman med barnet.