Kommunen tvångsflyttar min son – kan LSS skydda honom?

Kan LSS hjälpa min son att bo kvar där han bor nu? Kommunen vill tvångsflytta honom, hem till kommunens eget gruppboende som inte är anpassat för honom. Finns det något i lagen som kan skydda honom från tvångsflytt?

Christian Källström svarar

Denna fråga har HejaOlika fått från en förälder. Vi skickade frågan vidare till Christian Källström, jurist på Frösunda Personlig assistans, som tidigare har uppmärksammat liknande fall av tvångsflytt.

– Tyvärr är ofta enda möjligheten att förhindra en flytt, att visa att det nya boendet inte kan ge personen goda levnadsvillkor. Då kan verkställighetsbeslut om en sådan flytt överklagas, säger Christian Källström.

– För att det också ska vara möjligt att vinna i domstol, behöver det finnas en bra förklaring till varför det nya boendet inte kan ge honom möjlighet till goda levnadsvillkor. En sådan förklaring behöver också styrkas av exempelvis intyg från läkare eller psykolog.

”Försök påverka politiker”

Det låter som att kommuner och domstolar har satt självbestämmandet i LSS ur spel. Vad kan man då göra som enskild? 

– Självbestämmandet är nästan helt satt ur spel när det gäller möjligheten att bestämma över verkställigheten av en insats, förutom när det avser assistans. Det är även exempelvis svårt att få till korttidsboende för någon med beslut om assistans. Däremot är ju det ju fortfarande inte möjligt att påtvinga någon en LSS-insats.

– Att försöka påverka via politiken är ofta den bästa vägen, och kanske också enda vägen. Jag tror dock att man även ska försöka överklaga, om inte annat för att visa att man är missnöjd.

Vad bedömer du är kommunernas motiv?
– Bara ekonomiska skäl.

Lönar det sig verkligen att tvångsförflytta personer?
– Ja, det lönar sig eftersom kommunen antagligen betalar mer för en plats utanför kommunen, och de också har en tom plats som kostar pengar i den egna kommunen.

Hur kan tvångsflyttar upphöra?

Vad krävs för att tvångsförflyttningar ska upphöra?
– Det krävs nog ett förtydligande i LSS, vilket regeringen kan åstadkomma genom en ny proposition och ändring lagen.

– Socialstyrelsen kan upprätta riktlinjer, men de väger inte alltid så tungt.

– IVO kan ge kommunen vite i vissa situationer, men så länge domstolarna tillåter kommunerna att flytta personer mot deras vilja är det tveksamt om det hjälper. Domstolen har ju möjlighet att upphäva ett beslut om vite om kommunen överklagar.

– Om staten verkligen vill skapa ett bra alternativ till assistans (vilket de borde vilja om assistansen ska förstatligas) så borde de ge den enskilde större bestämmanderätt över hur LSS beslut ska verkställas och större möjlighet till att välja att kombinera LSS insatser (ex assistans och korttidsboende).

– Detta är något som skulle kunna tas med i en framtida proposition avseende förstatligandet av assistansen.

LÄS MER: Hur skyddar man sig mot tvångsflytt från LSS-boende?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *