Kan man förändra världen med en raggarbil? Oklart. Men man kan försöka

DEBATTARTIKEL. Nästa år är det valår. Undersökningar visar att personer med funktionsnedsättningar är intresserade av politik, men hälften uppger att de är missnöjda med sina möjligheter att kunna vara med och påverka.

Inte konstigt, inte ens något så grundläggande som att kunna gå och rösta fungerar, det förekommer både fysisk otillgänglighet och kognitiva brister enligt kartläggningar.

Endast för normalfungerande

Vallokaler som inte är tillgängliga för alla och processer kring valet som är anpassade endast för normalfungerande är förstås ett stort hinder för den demokratiska delaktigheten. Det får givetvis konsekvenser. Exempelvis så är valdeltagandet något lägre hos personer med funktionsnedsättningar än i övriga befolkningen. Det visar Statistiska Centralbyråns analys av valdeltagandet i riksdagsvalet 2018.

Otillgängliga vallokaler är ett tydligt och konkret problem för alla som förespråkar demokrati. Men det finns också en massa andra saker som fungerar dåligt och som skapar och upprätthåller onödiga skillnader mellan folk och folk.

Dessvärre är det inte bättre än att brister för den med funktionsnedsättningar är så vanliga, att man enkelt kan hitta tjugo tjog saker på en dag som skulle behöva förbättras:

Det är ingen ramp till kiosken som invigdes nere på fotbollsplanen i helgen, det är en lång omväg att ta sig in på gården till nybyggda höghuset på torget, det är tunga dörrar till föreläsningssalen, folk som ställer sig på handikapplatsen vid ICA, bara ett av fem spökhus på kommunalägda nöjesparken är anpassade för mig i rullstol.

Kalla oss för gnälliga är ett försök att tysta ner oss

Att uttrycka brister i samhället är för många personer med funktionsnedsättning förenat med en rädsla för att bli avfärdad som en gnällspik. Att kalla oss för gnälliga är bara ett sätt att försöka tysta ner oss. Men ingen ska skämmas över sitt gnäll utan borde istället omfamna det! Därför höjer vi volymen till max och presenterar ett nytt redskap för uppmärksamhet till funktionsfrågor: Gnällspeakern!

Med Gnällspeakern ger vi gnäll det utrymme som just ditt gnäll förtjänar. Hur? Jo, i praktiken består Gnällspeakern av en hemsida och en raggarbil med en överdimensionerad högtalare monterad på taket. På gnall.se kan vem som helst spela in klagomål under 30 sekunder, som sedan lagras i en ljudbank.

Under våra gnällturnéer kör vi runt i centrala Göteborg och sprider ut synnerligen högljutt gnäll! Gnällspeakern är därmed en röst åt de som hindras ha en redan idag!

Nationella mål löser inte problemen

Att vi har nationella mål för handikappolitiken och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är bra, men de löser ju inte problemen bara genom sin existens. Vi behöver politiker och beslutsfattare som visar att det är fel och pinsamt att åsidosätta personer med funktionsnedsättningar. Vår rättighet är att såväl kunna rösta som att vi ska kunna leva som andra. Detta kommer vi förstås fortsätta påpeka och jobba för.

Tills alla som vill rösta också kan rösta i Sveriges demokratiska val. Tills alla kan köpa korv i tjollan. Tills alla som törs kan gå på spökhus på Halloween.

Anders Westgerd i raggarbil. Foto: Caroline Bräutigam
Anders Westgerd. Foto: Caroline Bräutigam.

Anders Westgerd
Gnällspik och VD på GIL

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *