Kan skolan skapa ökad adhd-medicinering?

Det är stora skillnader i förskrivningen av adhd-läkemedel. I vissa delar av landet är det en av tio pojkar i åldern 10-17 år som får adhd-läkemedel medan det i andra delar är färre än tre procent, rapporterar Socialstyrelsen.

Nu vill myndigheten undersöka vad skillnaderna kan bero på.

– I delar av landet där det finns en hög förskrivning förskrivs alla, oavsett inkomstnivå, mer adhd-läkemedel. Det tyder på att andra faktorer än enbart socioekonomiska inverkar på både hög respektive låg förskrivning, säger Peter Salmi.

– Vi kommer nu att gå vidare och titta på hur faktorer som skolmiljöer eventuellt bidrar till en djupare förståelse för varför de här skillnaderna förekommer.

 

Läs mer

Socialstyrelsen: Flera orsaker till stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *