Känslomatta med tecken

Är du sur, glad, rädd eller modig? Att prata om känslor är viktigt men svårt. Och ännu svårare om man har behov av tecken som alternativ kommunikation. Nu har Språkbussen tagit fram en ”känslomatta” med tecken.

Med känslomattan kan barn visa hur de känner sig med hjälp av tolv tydliga illustrationer. Bilderna visar hela kroppen och varje känsla illustreras av en orsak till att man känner sig på ett visst sätt. Man kan också fysiskt visa hur man känner sig genom att ställa sig på mattan.

Leverantör av känslomattan är Språkbussen, som har mer information på www.sprakbussen.se