Karl Grunewald tar ny strid om brister inom omsorgen

Maria Larsson sviker de funktionshindrade, hävdar Karl Grunewald i en debattartikel i Expressen.
Vi ska undersöka om vi kan ha tydligare kompetenskrav inom LSS-verksamheter, svarar barn- och äldreministern i egen debattartikel.

Expressen har nyligen publicerat en rad reportage om brister i gruppboende och andra insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Så här skriver Karl Grunewald bland annat:
– Formellt sett är det inget yrke att vara anställd som LSS-personal eftersom det inte finns någon av regeringen fastställd kompetens. Kommunerna kan anställa vem som helst. Det senaste är att man flyttar över personal från äldrevården som inte orkar med sitt arbete där.

– Följden är att det finns en flora av titlar på de anställda på gruppbostäderna. Regeringen har inte ens låtit utreda vilka som bör gälla. Såväl Socialstyrelsen som LSS-kommittén och Sveriges kommuner och landsting har påtalat kompetensbristerna för regeringen.

– Det ligger något djupt odemokratiskt i att de kunskaper vi har inte når dem som arbetar inom området. De fullgör rutinmässigt sitt arbete utan att få veta varför eller förstå orsaken till den enskildes behov. Särskilt pinsamt är det stora gapet mellan verkligheten och vad LSS föreskriver. I den står det nämligen inte bara om kommunens skyldighet att ”ha den personal som behövs för att meddela god omsorg”, utan även att ”personalen skall ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift.” Det torde vara den minst ålydda föreskriften av alla i LSS.

Karl Grunewald konstaterar att det exempelvis inom byggbranschen finns fastställda yrkeskvalifikationer och att man först efter prov blir behörig.

– Inget av detta finns för socialtjänstens personal. Varför? Svaret ligger i att det är ett lågavlönat kvinnoyrke som en samfälld dold politisk agenda inte vill röra vid. En i lag fastställd kompetensnivå skulle kosta för mycket.

– Det är uppenbart att det behövs en grundläggande yrkesutbildning för dem som inte har en gymnasial sådan och en kvalificerad yrkesutbildning inom Yrkeshögskolan för anställning som personal enligt LSS. För redan anställda utan adekvat utbildning behövs en i varje fall halvårslång utbildning under vilken tid vikarien ersätts med statliga medel.

– Alla måste omgående få en kompetensutbildning, skriver Karl Grunewald.

I sitt svar håller barn- och äldreminister Maria Larsson med om att det kan behövas tydligare regler om kompetens för personal inom LSS.
– Kommunerna har ansvar för att se till att personal med rätt kompetens kan rekryteras samt att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. Uppenbarligen klarar man inte den uppgiften särskilt väl, skriver Maria Larsson.

Statsrådet hänvisar till att LSS-utredningen för några år sedan föreslog ”en satsning på kompetensutveckling”.
Än så länge har det dock inte gett något resultat. Förslaget ”bereds även fortsättningsvis i Regeringskansliet”, skriver Maria Larsson.
Ett besked ger hon dock redan nu:
– Jag kommer pröva möjligheterna att fastställa en tydligare vägledning för vilken kompetens som ska krävas för arbete inom LSS-verksamheter, skriver Maria Larsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *