utbildning

Durewall Institutet

Durewall Institutet

Durewall Institutet verkar för en helhetssyn på människors samspel och funktioner på sin arbetsplats för att förbättra arbetsmiljön för den enskilde och hela organisationen. Att få ny breddad eller fördjupad kunskap och tid att dela sina erfarenheter med andra, är förutsättningar för utveckling. För att kunna göra ett ännu bättre arbete och bidra ännu mer…

Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap – Stockholm

Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap – Stockholm

Rolig och givande utbildning Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap. Du får en bred och djup utbildning som ger dig möjlighet att utbilda dina kollegor i assistentgruppen. Perfekt för dig som t ex är anhörig arbetsledare. På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt kan ni upprätthålla kunskapen kring trygga förflyttningar, ergonomi och bemötande. Du lär dig pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik och…

Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap – Göteborg

Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap – Göteborg

Rolig och givande utbildning Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap. Du får en bred och djup utbildning som ger dig möjlighet att utbilda dina kollegor i assistentgruppen. Perfekt för dig som te x är anhörig arbetsledare. På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt kan ni upprätthålla kunskapen kring trygga förflyttningar, ergonomi och bemötande. Du lär dig pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik och…

Instruktörsutbildning lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd – Stockholm

Instruktörsutbildning lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd – Stockholm

Praktisk utbildning med tydlig etisk värdegrund Instruktörsutbildning Lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd. Utbildningen omfattar sammanlagt 10 dgr fördelade på tre tillfällen med ca 4 veckor mellan varje tillfälle.Som arbetsplatsinstruktör i Durewallmetoden kommer du att vara delaktig i att skapa en tryggare arbetsplats för dig och dina arbetskamrater samt för personen ni arbetar med. Vår instruktörsutbildning…

Instruktörsutbildning lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd – Göteborg

Instruktörsutbildning lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd – Göteborg

Praktisk utbildning med tydlig etisk värdegrund Instruktörsutbildning Lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd. Utbildningen omfattar sammanlagt 10 dgr fördelade på tre tillfällen med ca 4 veckor mellan varje tillfälle.Som arbetsplatsinstruktör i Durewallmetoden kommer du att vara delaktig i att skapa en tryggare arbetsplats för dig och dina arbetskamrater samt för personen ni arbetar med. Vår instruktörsutbildning…

Webbaserad utbildning i grundläggande förflyttningskunskap

Webbaserad utbildning i grundläggande förflyttningskunskap

Omfattning; ca 1,5 tim. Motsvarar 5 tim lärarledd utbildning Utbildningen är matchad mot Arbetsmiljöverkets krav på säkra personförflyttningar. Den ger grundläggande kunskaper i ergonomi, kroppskännedom och arbetsställningar. Bemötande och medveten beröring, dvs hur man på ett mjukt och värdigt sätt genomför förflyttningar och olika omvårdnadssituationer är också en viktig del av kursen. Det är en…

Steget

Steget

För dig som vill studera vidare efter särskolegymnasium Kursen för dig som har gått särskola och vill fortsätta studera. Att gå på Steget innebär ett steg närmare att bli mer självständig och bo i egen lägenhet. Här får du bland annat läsa allmänna ämnen som svenska och matematik. Här får du studera i din egen…

Allmän linje med extra stöd

Allmän linje med extra stöd

Allmän linje med extra stöd Det här är kursen för dig som vill fullfölja dina grundskole- och/eller gymnasiestudier och behöver extra stöd i studier och boende. Kursen vänder sig till dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och till dig som av andra skäl är i behov av extra stöd för att komma igång med- och…