verksamheter

Misa Bondegatan

Misa Bondegatan

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Tillsammans med dig lyfter vi fram dina resurser och starka sidor, sen matchas du mot en arbetsplats som passar dig! Vi vänder oss till dig som har en diagnos inom autismspektrum, ASD, autism eller Aspergers syndrom, att komma närmare arbetslivet. På Misa arbetar vi…

Misa Globen

Vill du ha en individuellt anpassad daglig verksamhet med arbetsinriktning? Du som har en diagnos inom ASD är välkommen till oss. Vi ger dig stöd att utveckla dina förmågor så att du kan delta i arbetslivet på det sätt som passar dig. På Misa arbetar vi individuellt med dig, du styr och vi stöttar. Om…

Misa Blackeberg

Misa Blackeberg

Till oss kommer du som har en diagnos inom ASD, och har ett beslut om daglig verksamhet. vi är en Daglig verksamhet för dig som vill vara på en arbetsplats utifrån dina önskemål och intressen. Tillsammans letar vi arbetsplats och ger dig det stöd du behöver. Har du stora behov av stöd finns det verksamhet…

Misa Döbelnsgatan

Misa Döbelnsgatan

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Tillsammans med dig lyfter vi fram dina resurser och starka sidor, sen matchas du mot en arbetsplats som passar dig! Vi vänder oss till dig som har en diagnos inom autismspektrum, ASD, autism eller Aspergers syndrom, att komma närmare arbetslivet. På Misa arbetar vi…

Misa Liljeholmen

Misa Liljeholmen

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Utifrån dina önskemål, intressen och förutsättningar hittar vi en arbetsplats som matchar dig. Vi ger dig det stöd du behöver för att det ska fungera bra. Vi vänder oss till dig med en förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och/eller en inlärningssvårighet. På Misa arbetar vi specifikt…

Misa Västerås

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Tillsammans med dig lyfter vi fram dina resurser och starka sidor, sen matchas du mot en arbetsplats som passar dig! Vi vänder oss till dig som vill närma dig arbetslivet och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en diagnos inom ASD, t ex autism eller…

Misa Kista

Misa Kista

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Utifrån dina önskemål, intressen och förutsättningar hittar vi en arbetsplats som matchar dig. Vi ger dig det stöd du behöver för att det ska fungera bra. Vi vänder oss till dig med en intellektuell funktionsnedsättning och/eller en inlärningssvårighet. På Misa arbetar vi specifikt för dig…

Misa Vällingby

Misa Vällingby

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Utifrån dina önskemål, intressen och förutsättningar hittar vi en arbetsplats som matchar dig. Vi ger dig det stöd du behöver för att det ska fungera bra. Vi vänder oss till dig med en intellektuell funktionsnedsättning och/eller en inlärningssvårighet. På Misa arbetar vi specifikt för dig…

Misa Katarina

Misa Katarina

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Utifrån dina önskemål, intressen och förutsättningar hittar vi en arbetsplats som matchar dig. Vi ger dig det stöd du behöver för att det ska fungera bra. Verksamheten hos oss är för dig med en intellektuell funktionsnedsättning och/eller en inlärningssvårighet. På Misa arbetar vi specifikt för…

Misa Helsingborg

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Tillsammans med dig lyfter vi fram dina resurser och starka sidor, sen matchas du mot en arbetsplats som passar dig! Vi vänder oss till dig som vill närma dig arbetslivet och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en diagnos inom ASD, te.x autism eller Aspergers…