katalogpost

Ersätter listings från Mylisting

Armon Edero armhjälpmedel

Armon Edero armhjälpmedel

Armhjälpmedlet Armon Edero från Hea Medical Armon Edero är ett mekaniskt armhjälpmedel som kompenserar armens tyngd med en fjäder som kan justeras i tolv steg. Den följer kroppens rörelser och kan monteras på bordskanten, på arbetsstolen, kontorsstolen eller på ett golvstativ. Rätt inställd svävar armen fritt. Edero kan hjälpa den armsvage med en mängd viktiga…

Durewall Institutet

Durewall Institutet

Durewall Institutet verkar för en helhetssyn på människors samspel och funktioner på sin arbetsplats för att förbättra arbetsmiljön för den enskilde och hela organisationen. Att få ny breddad eller fördjupad kunskap och tid att dela sina erfarenheter med andra, är förutsättningar för utveckling. För att kunna göra ett ännu bättre arbete och bidra ännu mer…

Instruktörsutbildning lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd – Göteborg

Instruktörsutbildning lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd – Göteborg

Praktisk utbildning med tydlig etisk värdegrund Instruktörsutbildning Lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd. Utbildningen omfattar sammanlagt 10 dgr fördelade på tre tillfällen med ca 4 veckor mellan varje tillfälle.Som arbetsplatsinstruktör i Durewallmetoden kommer du att vara delaktig i att skapa en tryggare arbetsplats för dig och dina arbetskamrater samt för personen ni arbetar med. Vår instruktörsutbildning…

Instruktörsutbildning lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd – Stockholm

Instruktörsutbildning lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd – Stockholm

Praktisk utbildning med tydlig etisk värdegrund Instruktörsutbildning Lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd. Utbildningen omfattar sammanlagt 10 dgr fördelade på tre tillfällen med ca 4 veckor mellan varje tillfälle.Som arbetsplatsinstruktör i Durewallmetoden kommer du att vara delaktig i att skapa en tryggare arbetsplats för dig och dina arbetskamrater samt för personen ni arbetar med. Vår instruktörsutbildning…

Webbaserad utbildning i grundläggande förflyttningskunskap

Webbaserad utbildning i grundläggande förflyttningskunskap

Omfattning; ca 1,5 tim. Motsvarar 5 tim lärarledd utbildning Utbildningen är matchad mot Arbetsmiljöverkets krav på säkra personförflyttningar. Den ger grundläggande kunskaper i ergonomi, kroppskännedom och arbetsställningar. Bemötande och medveten beröring, dvs hur man på ett mjukt och värdigt sätt genomför förflyttningar och olika omvårdnadssituationer är också en viktig del av kursen. Det är en…

Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap – Göteborg

Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap – Göteborg

Rolig och givande utbildning Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap. Du får en bred och djup utbildning som ger dig möjlighet att utbilda dina kollegor i assistentgruppen. Perfekt för dig som te x är anhörig arbetsledare. På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt kan ni upprätthålla kunskapen kring trygga förflyttningar, ergonomi och bemötande. Du lär dig pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik och…

Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap – Stockholm

Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap – Stockholm

Rolig och givande utbildning Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap. Du får en bred och djup utbildning som ger dig möjlighet att utbilda dina kollegor i assistentgruppen. Perfekt för dig som t ex är anhörig arbetsledare. På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt kan ni upprätthålla kunskapen kring trygga förflyttningar, ergonomi och bemötande. Du lär dig pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik och…

Basutbildning för arbetsledare

Basutbildning för arbetsledare

Har du ett uppdrag som arbetsledare inom personlig assistans och behöver en bas att stå på? Under en dag går vi igenom viktiga delar inom uppdraget att vara Arbetsledare. Vi skickar även med tankar som du kan fortsätta att arbeta med när du kommer hem och ska arbeta praktiskt med att arbetsleda personliga assistenter. Startdatum:…