KD vill höja assistansersättningen

Ebba Busch Thor. Foto: Linnea Bengtsson.

Ebba Busch Thor när hon deltog i en manifestation för LSS 2017. Foto: Linnea Bengtsson.

Totalt vill partiet satsa 6,5 miljarder under 2019-2021 mer på LSS än övergångsregeringen

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för durewall.se

Höjd assistansersättning med 2,2 procent. Plus andra förstärkningar av LSS. Kostnader på 6,5 miljarder mer än regeringens budgetproposition under tre år.

Det föreslår Kristdemokraterna i sin budgetmotion.

”Att personer med mycket omfattande stödbehov inte längre får det stöd enligt LSS som var avsikten när lagen infördes 1994 måste åtgärdas omgående”, skriver KD i budgetmotionen.

”Det är för oss uppenbart att det krävs ändring i lagstiftningen för att stoppa den kraftiga inskränkning som regeringen låtit pågå.”

Schablonersättningen för assistans har under flera år urholkats eftersom höjningarna har varit lägre än löneutvecklingen. Det vill KD nu ändra på.

”Även om det från början fanns underlag som gav stöd för att under en period ha en lägre uppräkning av schablonersättningen så är det svårt att se hur det som från början var en tillfällig justering kan fortgå utan att få allvarliga konsekvenser.”

”När löneutvecklingen enligt de nyligen tecknade avtalen mellan parterna ligger på 2,2 procent och regeringens uppräkning enbart är 1,5 procent så innebär det att ersättningen inte täcker de ökade kostnader som finns för assistenter”, heter det i motionen.

Publicerad:
2018-11-29

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
Kristdemokraterna, LSS, assistans, budgetpropositionen, schablonersättning


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar