Kenneth Johansson: Så stoppar vi missbruket av assistanspengar

 title=– Det blir definitivt en lagändring som förhindrar missbruk av assistansersättning, säger LSS-kommitténs ordförande Kenneth Johansson (c) till Föräldrakraft. Han anser att Magnus Johanssons (mp) uttalanden i fredags är grovt vilseledande.

– Jag är mycket förvånad och besviken på Magnus uttalande om att det inte blir någon lagändring. Hans uppgifter stämmer inte alls. Tvärtom har vi en bred uppslutning kring ett förslag som vi är mycket nöjda med. Alla utom miljöpartiet ställer sig bakom förslaget, säger Kenneth Johansson till Föräldrakraft.

Även de experter från handikapprörelsen som LSS-kommittén har haft kontakt med står, enligt Kenneth Johansson, bakom förslaget.

Kommitténs förslag är ännu inte officiella men Kenneth Johansson uppger att det blir ett tydligt förbud för assistansföretag och andra anordnare att betala ut ersättning till enskilda personer. Det blir också förbjudet för enskilda personer att ta emot sådana pengar.

3 olösta frågor om
framtidens assistans

I juni 2008 kommer LSS-kommittén med ett nytt betänkande som ska besvara följande kontroversiella frågor:
1. Ska assistans vara en rättighet enligt lag?
2. Vem ska ansvara för assistansen; kommunerna, landstingen eller staten?
3. Hur ska kostnaderna hållas i schack? 
-Vi föreslår också rejäla möjligheter att följa upp kontrollera att reglerna efterlevs, säger Kenneth Johansson.

Kommittén har också ett färdigt förslag på hur felaktiga utbetalningar ska kunna återkrävas. För första gången kommer staten också att precisera vad som ska ingå i assistansersättningen.

– Vi skärper upp och tydliggör vad ersättningen ska gå till, säger Kenneth Johansson.


Magnus Johansson säger att det inte kommer att bli någon lagändring i närtid. Hur snabbt tror du ert lagförslag blir verklighet?

– Ingenting talar för att vi inte kommer att få gehör för vårt förslag och eftersom vi har haft underhandskontakter vet jag att regeringen kommer att snabbehandla frågan för att så snabbt som möjligt få en lagändring. Jag räknar med att det blir en ganska kort remissrunda under hösten och en proposition i början av nästa år. Jag gissar att den nya lagen är på plats under försommaren eller senast vid halvårsskiftet 2008.

Stämmer inte kritiken att kommitténs förslag är för krångliga och får för liten effekt?
– Nej, jag delar inte alls Magnus Johanssons uppfattning och han är helt ensam i sin reservation. Däremot kan jag säga att många står på kö för att berätta hur allvarligt det är med dagens missbruk av assistansersättning. Men nu åtgärdar vi detta.


Hur ska det gå till att stoppa missbruket utan att det blir alltför krångligt?

– Vi har konkreta förslag som direkt svarar upp mot regeringens direktiv. Vi kommer att ha en presskonferens den 28 september för att redovisa dem och dessförinnan vill jag inte vara mer exakt om åtgärderna. Där kommer vi också att peka på behovet av att ha en ordentlig information om dessa frågor som onekligen är ganska komplicerade.


Innebär era förslag inga nackdelar för de personer som är berättigade till assistans?

– Det som jag får höra är att brukarna säger att ”vad skönt att det blir tydliga och klara regler”. Jag har bara hört positiva reaktioner på vårt arbete att komma till rätta med missbruket.


Vad kommer att hända med de assistansanordnare som utnyttjat reglerna på fel sätt?

– Det beror helt på hur de sköter sin verksamhet i fortsättningen. De som arbetar i gränslandet får nu tydliga regler att följa. Men nästan alla har arbetat seriöst, det är ett fåtal assistansanordnare det handlar om.

Vad händer med övriga assistansfrågor, till exempel regeringens krav på att kostnadsutvecklingen dämpas?

– Alla inser att detta betänkande bara är ett steg och vi i kommittén arbetar nu vidare med alla andra frågor om assistans som vi ska redovisa i juni 2008. De riktigt stora frågor som återstår handlar bland annat om assistansen ska vara en rättighetslagstiftning, vem som ska ha huvudmannaskapet och hur vi ska kunna dämpa – inte skära i – kostnadsutvecklingen, säger Kenneth Johansson.