Ketogen kost kan fungera för epileptiker

Ketogen kost är en behandlingsdiet för epilepsi. Hjärnan får energi från fett, från ketonkroppar. Dieten består av en relation mellan fett och protein och kolhydrater på fyra till ett, fyra gram fett, och ett gram protein och kolhydrater. Sedan mitten av 90-talet har 70-75 barn i Stockholm provat eller håller på med ketogen kost.

– Av de barn som har avslutat kosten är fyra fortfarande helt anfallsfria, säger barnneurolog Per Åmark, överläkare på Barnmedicin 3, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hälften av barnen har fått en 50-procentig minskning av sina anfall. Det motsvarar internationella resultat och är en bättre effekt än nya mediciner kan ge.
Behandlingen pågår i cirka två år, med en långsam utsättning. Om dieten inte är framgångsrik avslutas den tidigare, oftast efter tre till sex månader. Till vanliga biverkningar hör att barnets tillväxt kan bromsas upp.

Ingen forskargrupp har ännu lyckats förklara varför den ketogena kosten fungerar. Olika förklaringsmodeller undersöks. Långtidsregistreringar med EEG visar att kosten påverkar bakgrundsaktiviteten, som blir mer normal. Även aktiviteten mellan anfallen minskar. Sömnkvaliteten förbättras. Blodsockret sjunker. Syrabas-balansen förändras så att kroppen blir mera sur. Fettsyreprofilen, fördelningen mellan mättade, omättade och fleromättade fettsyror, påverkas.
– Det sista kan bero på att vi hos våra barn lägger till Omega 3 och Omega 6 till den ketogena kosten. Vi har tagit bort smör och grädde och andra animaliska produkter. Fettsyreprofilen blir då bättre än med den klassiska ketogena kosten som är baserad på hög andel mättat fett.

Ett intressant resultat är att forskarna kunnat visa att aminosyremönstret i barnens hjärnhinnevätska förändrats, framför allt när det gäller signalsubstansen GABA och aminosyran glutamat. GABA brukar förenklat sägas hämma epileptiska utbrott, medan glutamat driver på.
– Genom ryggmärgsvätskeprov har vi sett att ketogen kost ökar förekomsten av GABA, medan halten av glutamat minskar, säger Per Åmark.
Borde man inte pröva ketogen kost innan man utreder för kirurgi och slippa onödiga operationer?
– Vi har som regel att man först ska göra en rimlig bedömning om barnet kan erbjudas en operation. Det ska då vara en operation som kan ges en hög chans till framgång och inte en operation med låg chans. I det senare fallet kan dieten prövas först. Detta är för att man inte ska vänta med en behandling som kan erbjuda möjlig bot i en rimlig andel av de patienter som väljs ut för operation.
– Å andra sidan tycker vi att vi borde kunna erbjuda kosten tidigare för dem som ganska snabbt signalerar terapisvikt på läkemedel och som inte är kandidater för operation. Det kan gälla också en del specificerade epilepsisyndrom.

Patient/föräldrar kan själva välja att först pröva dieten men då ska de ändå få en så fullständig information som möjligt om vilka behandlingar som står till buds i just deras fall.