Nyheter

Klyftorna ökar snabbt – så vill näringslivet vända trenden


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Klyftorna på arbetsmarknaden ökar mycket snabbt. Nu kräver organisationen Svenskt Näringsliv ett nytt företagsklimat som sätter fart på skapandet av nya jobb för personer med funktionsnedsättningar.

Klyftorna på arbetsmarknaden ökar mycket snabbt. På tio år har sysselsättningsgapet växt med 50 procent, mellan personer som har nedsatt arbetsförmåga och de som inte har det.
Nu kräver organisationen Svenskt Näringsliv ett förbättrat företagsklimat för att få fart på skapandet av nya jobb.

Om personer med funktionsnedsättningar ska få jobb är det ofta avgörande att kommunen skapar ett gott företagsklimat, anser Svenskt Näringsliv.

Den traditionella handikappolitiken inriktad på subventioner måste reformeras, anser Li Jansson som tagit fram den nya rapporten ”Handikappolitiken – en björntjänst i all välmening”.

– Sysselsättningen bland personer med nedsatt arbetsförmåga har sjunkit sedan 1998, trots partiernas överbudspolitik om antalet platser i lönebidrag och på Samhall. Gapet i sysselsättningen mellan personer med nedsatt arbetsförmåga och dem utan funktionsnedsättning har ökat från 18 till 27 procentenheter. De skyddslagstiftningar som införts för att värna gruppen har inte ökat sysselsättningen, heter det i rapporten.

Så här vill Svenskt Näringsliv förändra.

•    Förbättra företagsklimatet för ökat jobbskapande.
•    Lägre anställningskostnader, ett modernare anställningsskydd och ökad lönsamhet.
•    Generella reformer är bättre än selektiva.
•    Underlätta framväxten av fler arbetsgivare för personer med nedsatt arbetsförmåga.
•    Öka möjlighet att välja arbetsförmedlare.
•    Individualiserat, rättighetsbaserat anställningsstöd som Nystartsjobb är bättre än behovsprövat stöd, som lönebidragen.
•    Ökad individuell lönesättning.
•    Bättre statistik om funktionsnedsättning.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox