Nyheter

Klyftorna ökar snabbt – så vill näringslivet vända trenden

 

Klyftorna på arbetsmarknaden ökar mycket snabbt. På tio år har sysselsättningsgapet växt med 50 procent, mellan personer som har nedsatt arbetsförmåga och de som inte har det.
Nu kräver organisationen Svenskt Näringsliv ett förbättrat företagsklimat för att få fart på skapandet av nya jobb.

Om personer med funktionsnedsättningar ska få jobb är det ofta avgörande att kommunen skapar ett gott företagsklimat, anser Svenskt Näringsliv.

Den traditionella handikappolitiken inriktad på subventioner måste reformeras, anser Li Jansson som tagit fram den nya rapporten ”Handikappolitiken – en björntjänst i all välmening”.

– Sysselsättningen bland personer med nedsatt arbetsförmåga har sjunkit sedan 1998, trots partiernas överbudspolitik om antalet platser i lönebidrag och på Samhall. Gapet i sysselsättningen mellan personer med nedsatt arbetsförmåga och dem utan funktionsnedsättning har ökat från 18 till 27 procentenheter. De skyddslagstiftningar som införts för att värna gruppen har inte ökat sysselsättningen, heter det i rapporten.

Så här vill Svenskt Näringsliv förändra.

•    Förbättra företagsklimatet för ökat jobbskapande.
•    Lägre anställningskostnader, ett modernare anställningsskydd och ökad lönsamhet.
•    Generella reformer är bättre än selektiva.
•    Underlätta framväxten av fler arbetsgivare för personer med nedsatt arbetsförmåga.
•    Öka möjlighet att välja arbetsförmedlare.
•    Individualiserat, rättighetsbaserat anställningsstöd som Nystartsjobb är bättre än behovsprövat stöd, som lönebidragen.
•    Ökad individuell lönesättning.
•    Bättre statistik om funktionsnedsättning.

 

Annons
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Stingray sulky
 • Annons från Minicrosser
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HEA Medical

[kadence_element id=”41923″]