Köerna till BUP växer trots stora förstärkningar – oroande trend

Trots stora resursförstärkningar till BUP har barn och unga mötts av allt längre väntetider.
Utvecklingen har gått bakåt. Andelen som får ett första besök inom 30 dagar har rasat – från 82 procent under 2015 till mindre än 51 procent under 2022.

Trenden oroar Socialstyrelsen

Enligt vårdgarantin ska barn och unga inte behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning. Behandling eller fördjupad bedömning får inte ta mer än ytterligare 30 dagar.

– Vi ser fortsatt en oroande trend för väntetider inom barn och ungdomspsykiatrin, säger Inger Schmidt, projektledare på Socialstyrelsen.

– En anledning är att fler barn och unga söker vård för psykisk ohälsa, bland annat depression, ätstörningar och ADHD. Det här är en utmaning som är känd och regionerna provar nya arbetssätt för att minska väntetiderna, säger Ingrid Schmidt.

Dubbelt så många sjuksköterskor

Socialstyrelsens Lägesrapport 2023 om hälso- och sjukvården konstaterar att väntetiderna har ökat samtidigt som BUP har fått fler medarbetare.

BUP har fått dubbelt så många sjuksköterskor mellan 2017 och 2021, antalet läkare har ökat med en fjärdedel och psykologerna med 11 procent.

Socialstyrelsen skriver att psykisk ohälsa bland barn och unga tycks öka, både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

Patientregistret visar att antalet barn och unga som fått en psykiatrisk diagnos inom den specialiserade öppenvården ökat, framför allt i grupperna 10–14 år och 15–19 år. Största ökningen gäller flickor 10–14 år med depression som ökat med 68 procent samt unga kvinnor 15–19 år med autism som ökat med 63 procent.

Bland pojkar och unga män har antalet med adhd ökat mest (22 procent bland 10–14-åringar och 30 procent bland 15–19-åringar).

Data från patientregistret visar endast antalet patienter inom den specialiserade vården som fått en diagnos av läkare. Socialstyrelsen anser att det faktiska antalet barn och unga med psykisk ohälsa är betydligt större.

Även barn och unga som vårdas i psykiatrisk tvångsvård har ökat. Den största ökningen gäller patienter med ätstörningar.