Kommer Försäkringskassan att stoppa min assistansersättning när jag är på daglig verksamhet?

Anna Barsk Holmbom är specialist och utbildare inom personlig assistans. Här svarar hon på en aktuell fråga från en läsare som oroar sig för att förlora assistansersättningen när hen är på daglig verksamhet.

 

Fråga: Varför vill Försäkringskassan veta när jag är på min nya dagliga verksamhet?

 

För två år sen började jag på daglig verksamhet. Jag har alltid haft mina assistenter med mig där. I början av sommaren ville Försäkringskassan veta hur min närvaro på dagliga verksamheten såg ut. Jag förstod inte alls varför. När min kontakt på assistansföretaget frågade svarade Försäkringskassan att det var för att ’de skulle utreda om jag hade rätt till personlig assistans på DV’.

Jag undrar om Försäkringskassan tänker att de inte ska betala ut nån assistansersättning när jag är på daglig verksamhet, om de skulle komma fram till att jag inte har rätt till assistans där.

Jag har assistenter på schema dygnet runt och min närvaro på daglig verksamhet varierar mycket eftersom min dagsform är väldigt olika, och ibland orkar jag inte nåt annat än att vara hemma.”

 

 

Svar från Anna Barsk Holmbom

 

Huvudregeln för assistansersättning är att man inte får använda personlig assistans när man bor i en gruppbostad, under sjukhusvistelse, daglig verksamhet, barnomsorg eller skola om det inte finns ett särskilt beslut från Försäkringskassan att de godkänner detta.

Det är inte en ny regel utan det har varit så länge, faktiskt ända sedan 1996. Det krävs så kallat ”särskilda skäl” för att beviljas assistans i de här situationerna. Jag ska berätta mer om vad det innebär nedan.

Den som är beviljad assistans (eller legal företrädare) är enligt lag skyldig att anmäla sådant som kan påverka rätten till assistans till Försäkringskassan. Det innebär att om du är beviljad assistans och sedan börjar daglig verksamhet så måste det anmälas till Försäkringskassan som då ska utreda om det ska beviljas assistans även under den tiden.

Utöver de situationer jag skrev om ovan är det också viktigt att informera Försäkringskassan om man får ett nytt sjukvårdsbehov. Det kan antingen vara ett helt nytt behov av vård eller ett tidigare egenvårdsbehov som går över i ett vårdbehov.

En relativt ny tolkning från Försäkringskassans sida är att du också måste anmäla om du till exempel byter skola eller går från skola till daglig verksamhet. Jag håller inte alls med om att detta utgör grund för omprövning men för säkerhets skull är det ändå bäst att informera Försäkringskassan om detta.

Om du har en assistansanordnare och det är de som får pengarna från Försäkringskassan har också de ett ansvar att anmäla de ändrade förhållanden till FK som de känner till, om det kan påverka rätten till assistans.

Du kan läsa mer om begränsningarna i rätten att använda assistans och skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden i 110 kap 46 § SFB samt i 106 kap 24 § SFB. Att assistans inte utges för vård beskrivs i 51 kap 5 § SFB.

Nu kan det ju vara så att Försäkringskassan vid en utredning kommer fram till att du har de särskilda skäl som krävs för att få använda statlig assistans även under din dagliga verksamhet. De särskilda skäl som finns är:

  • i situationer där personens funktionsnedsättning skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än den personliga assistenten
  • när det med hänsyn till personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands
  • i situationer där funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att personen har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig
  • om funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver tillgång till någon som har ingående kunskap om honom eller henne och hälsotillståndet.

Eftersom du inte är beviljad assistans under daglig verksamhet idag kommer Försäkringskassan, som jag tyder det, inte att betala assistans när du vistas där.

Om jag vore du skulle jag kontrollera om det innebär att de betalar ut om du inte vistas där. Andra personer har fått indragen assistans under tid som daglig verksamhet beviljats, oavsett de vistas där eller inte. Den tid de då inte har varit på den dagliga verksamheten har de fått ansöka om som tillfälligt utökat behov hos kommunen. Det innebär inte att de har beviljats det men det har varit den möjlighet som stått till buds.

I allra värsta fall kan du blir återbetalningsskyldig om du inte har meddelat Försäkringskassan ändrade förhållanden. Det blir då din anordnare som blir skyldig FK pengar om de har varit mottagare av ersättningen, men din anordnare kan i sin tur vilja kräva dig på ersättning, i alla fall om anordnaren inte har varit medveten om att du har börjat på daglig verksamhet eller om du har låtit din anordnare tro att du har informerat FK. Det här kan du läsa om i 108 kap 2 § och 9 a § Socialförsäkringsbalken. Om det skulle bli så här illa finns vissa möjligheter till eftergift om det är DU som blir återbetalningsskyldig. Samma möjligheter finns inte om det är anordnaren som blir återbetalningsskyldig. Om det står det i 19 kap 45 § Socialförsäkringsbalken.

Jag hoppas verkligen att det löser sig för dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *