Kommun får inte begränsa assistans för att LSS-boende avböjts

Att en person med funktionsnedsättning aktivt valt bort LSS-boende (för att bo kvar hos föräldrarna) innebär inte att personlig assistans kan begränsas.
Det är innebörden av en dom i Kammarrätten i Göteborg.

Fungerar som tvååring

Fallet gäller en 30-årig kvinna med förmåga att förflytta sig självständigt, men i övrigt fungerar som en 2- eller 3-åring.

Hon kan inte ta egna initiativ och har ingen problemlösningsförmåga. Hon är dock social och vill att saker ska hända. Av samma anledning som för en tvååring lämnas hon aldrig ensam.

Beviljades assistans 4 timmar per dag

Kvinnan ansökte om personlig assistans för sin dagliga livsföring samt för tillsyn all vaken tid. Kommunen har beviljat personlig assistans med 29 timmar 30 minuter per vecka, vilket motsvarar drygt 4 timmar per dag. Det innebär att annat samhällsstöd inte utgår under 20 timmar per dygn.

Kvinnans ombud har argumenterat att rätten till assistans inte kan begränsas på grund av att hon tackat nej till annan insats. Vuxna personer som delar hushåll har inget ansvar för varandra. Behovet av tillsyn är därför inte tillgodosett genom att hon bor tillsammans med sina föräldrar.

”Aktivt valt att bo med föräldrar och syskon”

Kommunen har argumenterat att kvinnan ”valt att bo tillsammans med sina föräldrar och syskon, med vilka hon delar hushållsgemenskap. Hon har aktivt valt bort insatsen bostad med särskild service, vilken hade kunnat tillgodose hennes behov i alla delar”.

Avböjt boende saknar betydelse

Kammarrätten bedömde att kvinnan har ett behov av tillsyn all vaken tid. Kammarrätten säger också att man inte kan ta hänsyn till hon tackat nej till annan LSS-insats (boende).

”För att en viss insats ska kunna nekas den funktionshindrade på grund av att behovet tillgodoses på annat sätt ska behovet också faktiskt tillgodoses på annat sätt”, skriver rätten.

Kammarrätten (mål nr 6485-22) menar att en viss del av tillsynsbehovet täcks av familjen, men men skickar nu tillbaka ärendet till socialnämnden i Halmstad för att utreda hur stor del av tillsynen som faktiskt är tillgodosedd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *