Nyheter

Kommun får tvångsförflytta kvinna som har boende enligt LSS


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

En kommun har rätt att tvångsförflytta en person med funktionsnedsättning, enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen.
Domen tolkas av många som att den högsta rättsliga instansen försöker inskränka rätten till goda levnadsvillkor och inflytande för enskilda.

En kommun har rätt att tvångsförflytta en person med funktionsnedsättning, enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Domen tolkas av många som att den högsta rättsliga instansen försöker inskränka rätten till goda levnadsvillkor och inflytande för enskilda.

Den 29-åriga kvinnan bor sedan många år på ett särskilt boende i Lekebergs kommun. Boendet drivs av en stiftelse och har en antroposofisk och läkepedagogisk profil. Boendet är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ljusnarsbergs kommun vill att hon flyttar till ett nytt gruppboende i hemkommunen Ljusnarsberg. Detta trots att läkarintyg anger att det riskerar att försämra kvinnans hälsa fysiskt och psykiskt.

Det var i januari 2010 som kommunen beslöt att ändra boendet för kvinnan. Kommunen sa upp det nuvarande boendet i Lekeberg och erbjöd kvinnan istället en bostad med särskild service i hemkommunen.

Under de gångna åren har kvinnan fått starka band till både personal och andra boende på boendet i Lekeberg.
Kammarrrätten har stoppat hemkommunens planer på att tvinga henne att flytta, men efter överklagande beslöt Högsta Förvaltningsdomstolen i september att ge kommunen rätt.

Domstolen anser att hon ”kan tillförsäkras goda levnadsvillkor genom den gruppbostad som kommunen numera erbjuder”. Domstolen skriver vidare att flytten kan innebära påtagliga påfrestningar, men att de negativa konsekvenserna kan minskas genom ”adekvata förberedelser”.

Olägenheterna med att kvinnan tvingas flytta hindrar inte att hon kan tillförsäkras goda levnadsvillkor, menar domstolen.

Men domstolen får kritik av jurister och forskare.

– Det är anmärkningsvärt att Högsta Förvaltningsdomstolen ignorerar lagstiftningens mål om jämlika levnadsvillkor, respekt för den enskildes självbestämmande och möjligheten till största möjliga inflytande, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana AB.

– Rätten till ett bra liv måste inkludera rätten att inte bli tvångsförflyttad, i synnerhet när tvångsförflyttningen enbart är baserad på att kommunen byggt ett eget boende, säger Källström.

Högsta Förvaltningsdomstolen får även kritik av Barbro Lewin, funktionshinderforskare och ledamot i Socialstyrelsens etiska råd.

– Högsta förvaltningsdomstolen verkar inte anse att kvinnan har någon rätt till självbestämmande och frivillighet. Slutsatsen är tydlig, det är kommunens rätt att tvångsförflytta kvinnan. Det är väldigt sorgligt, säger Barbro Lewin till Sveriges Radio P4 Örebro.

Beslutet strider mot lagen på flera sätt, anser hon.
– Domstolen har nonchalerat vad LSS säger om självbestämmande, integritet och frivillighet. Som jag läser domen är det kommunens intressen som gäller och inte LSS värdegrund, säger hon till radion.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för JAG