Vägrar lämna ut krisplan för LSS och assistans – kommun anmäls till IVO

En kommun har anmälts till IVO för vägran att lämna ut krisplaner för LSS-boende och personlig assistans.
– Vi anser att våra beredskapsplaner är arbetsmaterial, säger Carina Lundstedt, verksamhetschef inom funktionshinderomsorg i Strängnäs.

Strängnäs kommun motiverar detta genom att hänvisa till sekretess enligt 15 kapitlet 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen.

WEBBINARIUM 27 APRIL:
Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

Ställföreträdare anmäler Strängnäs

Bakom anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, står Maria Kjell arbetar som juridisk ställföreträdare för flera personer boende inom LSS och SoL, och har flera assistansgrupper.

– De jag arbetar för har stort behov av att veta hur de skall agera i en kris. Jag arbetar runt om i landet och Strängnäs är den enda kommun som inte har lämnat ut sina planer, de andra kommunerna har omgående skickat dem, säger Maria Kjell.

Hon har beställt krisplanerna för att dels säkerställa att planerna finns, dels för att kontrollera att planerna är implementerade i verksamheterna.

– När det gäller assistans så är planerna ännu viktigare, då personliga assistenter ofta arbetar själva och vill vara säkra på var deras ansvar börjar och slutar.

LÄS MER:
Så får du själv koll på vilken krisberedskap som finns

Krisplan viktig för personer i LSS-boende

Riksförbundet FUB:s Eva Borgström menar att det är viktigt för anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i LSS-boende att veta att kommunen eller utföraren har en god beredskap för att hantera en långvarig kris eller allvarlig händelse, till exempel ett långvarigt elavbrott eller ett terrorattentat.

– FUB:s enkät sommaren 2020 bland anhöriga och ställföreträdare visade att många hade känt stor oro i början av covid-19 pandemin, eftersom det saknades rutiner i många gruppbostäder för hur personalen skulle arbeta med skyddsåtgärder, säger Eva Borgström som är intressepolitisk samordnare på FUB.

– Många anhöriga hade också fått mycket bristfällig information från ansvarig chef om hur personalen hanterade den ökade smittspridningen, om det fanns skyddsutrustning etcetera.

Hemligstämplas enligt Offentlighets- och sekretesslagen

HejaOlika frågade Strängnäs kommun om de planerar att lämna ut krisplanerna i ett senare skede.

– Nej. Åtminstone inte i sin helhet eftersom dessa planer omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL [Offentlighets- och sekretesslagen], säger Carina Lundstedt.

[15:e kapitlet i Offentlighets- och sekretesslagen handlar om sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer.]

– Delar av materialet kan komma att omfattas av olika kommunikationsinsatser till kommuninvånarna, det materialet kommer så klart att finnas tillgänglig, säger Carina Lundstedt.

”Följ råden från MSB”

Kommuninvånare som vill se över sin egen eller anhörigs krisberedskap, vad rekommenderar Strängnäs dem att göra?

– Vi rekommenderar alla kommuninvånare att följa MSB:s råd till privatpersoner för att förbereda sig inför kris, säger Carina Lundstedt.

FUB: Uppenbart att kontinuitetsplanen är allmän handling

Riksförbundet FUB håller inte med om att krisplanerna inte kan lämnas ut.

– När det gäller en kontinuitetsplan tycker jag att det är uppenbart att den ska räknas som en allmän handling eftersom den rimligen är slutbehandlad, det vill säga inte längre ett arbetsmaterial och dessutom fastställd i nämnden, säger Eva Borgström.

– En annan anledning att den ska lämnas ut är förstås också att det ska vara ett dokument som är tillgängligt för personalen i LSS-bostaden; en plan som ska vara väl känd av samtliga anställda.

”Överklaga till kammarrätten”

– Jag tycker att personer som nekas ta del av kommunens kontinuitetsplan ska överklaga beslutet till kammarrätten. De prioriterar överklagan som rör offentlig handling, säger Eva Borgström.

Läs mer om vad som är allmän handling.