Kommun stäms för vägran att låta familjen välja förskola

När den lille pojken skulle börja förskolan vägrade Bromölla kommun låta honom gå i samma förskola som storasystern. Motiveringen var att pojken har en funktionsnedsättning. Kommunen ville att han skulle gå på en annan förskola där det fanns ett annat barn med samma funktionsnedsättning. Nu stäms kommunen av Handikappombudsmannen.

– Det är en självklarhet att barn med funktionshinder ska ha samma möjligheter som andra, säger vik. handikappombudsman Torbjörn Andersson som kräver 100 000 kronor i skadestånd från Bromölla kommun.

Enligt HO har kommunen brutit mot barn- och elevskyddslagen och dess förbud mot diskriminering. Det är första gången som HO har lämnat in en stämning med stöd av lagen, som tillkom i början av 2006.
– Det här är diskriminering. Kommunen har valt olika förhållningssätt när det gäller barn med funktionshinder och barn utan, säger Torbjörn Andersson.

HO har förgäves försökt att komma i kontakt med ansvariga på kommunen för att göra upp i godo, men har nu alltså valt att stämma.

– Här handlar det om en pojke och hans familj. Men det är inget enstaka fall. HO ser allvarligt på de anmälningar om diskriminering i förskolan och skolan som kommer in, säger Torbjörn Andersson.
Totalt har ett 90-tal anmälningar om diskriminering i förskolan och skolan.

I det aktuella fallet ville föräldrarna till pojken att han skulle gå på samma förskola som storasystern, en förskola som ligger i familjens bostadsområde. Föräldrarna tyckte att det skulle kännas tryggt på just denna förskola. Pojken var redan väl bekant med förskolan eftersom han ofta har följt med för att lämna eller hämta storasystern.

Men Bromölla kommun struntade i föräldrarnas önskemål och placerade pojken på enhelt annan förskola, med motiveringen att det där fanns ett annat barn med samma funktionsnedsättning.
När föräldrarna inte accepterade kommunens beslut ströks pojken från förskolekön.
Kommunen ansåg helt enkelt att ingen annan förskola än den anvisade kunde komma ifråga, oavsett om det fanns lediga platser eller inte på den förskola som föräldrarna önskade.